Līdz 30. septembra pulksten 13 turpināsies 31. augustā izsludinātā elektroniskā izsole ar augšupejošu soli nekustamajam īpašumam Baseina ielā 9, ko rīko Liepājas Universitāte (LiepU). Pirmo reizi īpašums tika nodots izsolei pērn oktobrī, šī ir atkārtota Baseina ielas 9 izsole.


Īpašums sastāv no zemesgabala ar kopējo platību 2646 m2, un uz zemesgabala esošajām būvēm – dienesta viesnīcas ar kopējo platību 4508,7 m2, šķūnis ar kopējo platību 168,4 m2. Izsoles nosacītā (sākuma) cena ir 374 200 eiro. Līdz pieteikuma iesniegšanai izsoles dalībniekiem jāieskaita Liepājas Universitātes norēķinu kontā nodrošinājums 10% apmērā no izsoles sākuma cenas – 37 420,00 eiro. Izsolāmā objekta sākuma cenas pārsolīšanas solis noteikts 1000 eiro.


Kā portālam irliepaja.lv pastāstīja LiepU Saimniecības daļas vadītāja Agate Pirktiņa, pretendenti nekustamo īpašumu var arī apskatīt, iepriekš saskaņojot apskates laiku.

Tā kā izsole notiek elektronisko izsoļu vietnē, nevis rakstveidā, kā pirmajā reizē, to, vai ir interese par īpašumu, varēs redzēt tikai izsolei noslēdzoties, pastāstīja Pirktiņa. Ja izsole būs veiksmīga, par naudas sadali lems Izglītības un zinātnes ministrija, kam pakļauta Liepājas Universitāte. Taču Universitāte savas vēlmes ministrijai ir izteikusi – segt kredītmaksājumus un sakārtot īpašuma Lielā ielā 14 infrastruktūru, tostarp sakārtot arī pagalma pusi, pastāstīja Pirktiņa.

Pēc īpašuma nosolīšanas un pirkuma līguma starp izsoles organizētāju un nekustamā īpašuma nosolītāju noslēgšanas, saskaņā ar normatīvajiem aktiem par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību, tas jāpiedāvā pirmpirkuma tiesīgajai personai – Liepājas pašvaldībai.


Universitātes vajadzībām ēka Baseina ielā 9 netiek izmantota jau kopš 2012. gada. Foto: irliepaja.lv.


Portāls irliepaja.lv jau vēstīja, ka valdība pērn martā atbalstīja Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sagatavoto rīkojumu, kas paredz pārdot Liepājas Universitātei (LiepU) nodotu īpašumu Baseina ielā 9.

Ēkas Baseina ielā 9 ekspluatācija uzsākta 1890. gadā.

LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece portālam irliepaja.lv apstiprināja, ka LiepU īpašumā šobrīd ir sešas ēkas. Divās no LiepU ēkām – galvenajā, kas atrodas Lielā ielā 14, un ēkā Kūrmājas prospektā 13 – notiek un arī turpmāk tiek plānots studiju process.

Nams Kuršu iela 20 ir nodots nomā Liepājas Mākslas, mūzikas un dizaina vidusskolai, savukārt dienesta viesnīca Ganību iela 36/48 konkursa kārtībā nodota nomā SIA "O.A.G. Projekti".

Sliktā tehniskā  stāvoklī un pilnībā vai daļēji netiek izmantotas ēkas Baseina ielā 9 un Paula Maksa Berči projektētā Nikolaja ģimnāzija, vēlākais Liepājas tehnikums Krišjāņa Valdemāra iela 4.