Ar pilsētas domes 20.aprīļa sēdes lēmumu atsavināšanai nodots pašvaldības īpašumā esošais nekustamais īpašums, neapbūvēts zemesgabals (starpgabals) 1822 m2 platībā Parka ielā 2, pārdodot to izsolē.

Izsoli nodrošināt uzdots Nekustamā īpašuma pārvaldei.

Izsoles procesā iegūtos līdzekļus paredzēts novirzīt citu pašvaldības nekustamo īpašumu  sakārtošanai.