Pašvalības Nekustamā īpašuma pārvalde izsludinājusi zemes vienības, starpgabala Parka ielā 2, izsoli. Izsolei varēs pieteikties elektronisko izsoļu vietnē no 7. līdz 27.decembrim, bet tā notiks no 7. decembra līdz 2024.gada 8.janvārim.


Zemesgabala kopējā platība ir 1822 m2, nosacītā cena – 39 300 eiro.


Par nekustamā īpašuma nodošanu izsolei pilsētas dome lēma 20.aprīlī un pēc tam vēlreiz 20.jūnijā.


Pirms gada ar domes Zemes komisijas lēmumu zemesgabalam Parka ielā 2, toreiz –1168 m2 platībā – tika pievienots zemesgabals Parka ielā 4, un ar pilsētas būvvaldes lēmumu apvienotajam zemes īpašumam tika piešķirta adrese Parka iela 2. Savukārt šā gada februārī dome apstirpināja būvvaldes atzinumu, ka zemesgabala konfigurācija nepieļauj tā izmantošanu kā patstāvīgu zemesgabalu apbūvei, tāpēc tā statuss nosakāms kā starpgabals.


Tā kā Parka iela 2 ir starpgabals, zemes un būvju īpašniekiem, kuru īpašumam pieguļ šis pašvaldībai piederošais nekustamais īpašums, ir pirmpirkuma tiesība, kuru var izmantot, nododot īpašumu izsolei. Zemes īpašniekiem, kuru zemei pieguļ zemes starpgabals, ir tiesības mēneša laikā iesniegt pieteikumu par nekustamā īpašuma pirkšanu. Ja norādītajā termiņā ir saņemts viens pieteikums, izsoli nerīko un ar šo personu slēdz pirkuma līgumu par nosacīto cenu. Ja norādītajā termiņā ir saņemti vairāki pieteikumi, tiek rīkota izsole starp šīm personām.