Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) valde atbalstījusi SIA "ICS Property" vēlmi Meldru ielā 8 uzbūvēt ražošanas ēku un biroju, un iznomājot zemi uz 30 gadiem.

11.janvārī starp Liepājas SEZ pārvaldi un SIA "ICS Property" tika noslēgts līgums uz gadu, ar kuru rezervēti nekustamie īpašumi Meldru iela 8 un Meldru iela 10A ar kopējo platību 21 626 m2, lai izstrādātu  būvprojektu minimālā sastāvā ražošanas ēkai ar biroju.  

Kā informēja SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece SEZ pārvalde saņēmusi  pilsētas būvvaldes 25.marta atzinumu par izstrādāto būvprojektu minimālā sastāvā "Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas būvniecība Meldru ielā 8, Liepājā" un  SIA "ICS Property" iesniegumu , kurā lūgts noslēgt līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamam īpašumam – zemesgabalam Meldru iela 8 būvprojekta "Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve" realizēšanai.

SEZ valde, izvērtējot iesniegtos dokumentus un atbalstot ieceri būvēt jaunu ražotni, nolēma  pēc nekustamo īpašumu Meldru iela 8 un Meldru iela 10A apvienošanas slēgt ar SIA "ICS Property" līgumu par apbūves tiesības piešķiršanu nekustamajam īpašumam Meldru ielā 8 uz 30  gadiem būvprojekta "Metāla virsmas apstrādes ražošanas ēkas jaunbūve" realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai.

Noteikta nomas maksu 1% no kadastrālās vērtības gadā +PVN.