Firmām iespējams pieteikties diviem iepirkumu konkursiem par Liepājas ielu sakārtošanu – gājēju ietves atjaunošanu Imantas ielā un gājēju ietves izbūvi Turaidas ielā.

Imantas ielas ietves atjaunošana tiek plānota posmā no Turaidas ielas līdz Britu flotes ielai, atbilstoši Daces Kreičmanes izstrādātajai būvniecības ieceres dokumentācijai.

Galvenie darbi, kas būs jāveic konkursa uzvarētājam, būs esošo segumu un apmaļu demontāža, betona apmaļu izbūve, betona bruģakmens segumu izbūve, asfaltbetona segumu izbūve un apzaļumošanas darbi.

Savukārt Turaidas ielas ietves izbūve plānots veikt posmā no Lazaretes ielas līdz Vidus ielai, arī atbilstoši Daces Kreičmanes izstrādātajam būvprojektam.

Šajā iepirkumā galvenie veicamie darbi būs esošo segumu un apmaļu demontāža, šķūnīša un žoga demontāža, betona apmaļu izbūve, betona bruģakmens segumu izbūve, asfaltbetona segumu izbūve un apzaļumošana.

Līgumā noteikto darbu izpildei kā šķembu materiāls nav pieļaujama reciklēto (iepriekš būvniecībā izmantoti, pārstrādāti materiāli) materiālu izmantošana.

Katrā objektā, plānojot būvdarbu veikšanu, pretendentiem būs jānodrošina darba izpildes termiņš ne ilgāks par 90 kalendārajām dienām. 

Abiem iepirkumiem piedāvājumi iesniedzami pašvaldības administrācijā, Apmeklētāju pieņemšanas centrā, līdz 16.augustam pulksten 14.