Ņemot vērā Latvijā izsludināto ārkārtējo situācija un virkni ierobežojumu, kas plaši skar arī uzņēmējdarbības jomu, liedzot uzņēmumiem strādāt, uzņēmējiem ir iespēja pieteikties uz valsts atbalstu. Liepājā dīkstāves pabalstu šobrīd saņem 183 uzņēmumi, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Uzņēmējiem ir pieejami trīs veidu finansiālie atbalsti (vairāk informācijas pieejams www.vid.gov.lv):
1. dīkstāves pabalsts – uzņēmuma darbinieki vai daļa darbinieku atrodas dīkstāvē (nestrādā);
2. atbalsts algu subsīdijai – uzņēmuma darbinieki vai daļa darbinieku strādā uz nepilnu slodzi;
3. grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai – pieteikšanās no 21.12.2020. Izmaksas, sākot ar janvāri.

Viens uzņēmums var pretendēt uz visiem trīs atbalsta instrumentiem.

Liepājā bezdarbnieku skaits 11.janvārī ir 2666, kas ir 6,6% (bezdarbnieku skaits pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā). Salīdzinājumā ar 2020. gada 16. martu, tas ir par 437 bezdarbniekiem vairāk. Savukārt pieejamās vakances Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē janvārī ir 92.