Lai sniegtu atbalstu uzņēmējdarbības jomai, ko ietekmējusi "Covid–19" pandēmijas dēļ izsludinātā ārkārtējā situācija valstī un ieviestie drošības pasākumi vīrusa izplatības mazināšanai, uzņēmēji var pieteikties valsts atbalstam. Liepājā valsts atbalstu šobrīd saņem 415 uzņēmumi, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Uzņēmējiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem kopš pavasara ir bijis jāpielāgojas vai jāaptur uzņēmējdarbība, sekojot valdības pieņemtajiem "Covid–19" vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumiem, ir pieejami četri valsts finansiālā atbalsta instrumenti:

1. Dīkstāves pabalsts – uzņēmuma darbinieki vai daļa darbinieku atrodas dīkstāvē (nestrādā). Minimālais pabalsts 500 eiro, maksimālais 1000 eiro (no šī gada 1. janvāra);
2. Atbalsts algu subsīdijai – uzņēmuma darbinieki vai daļa darbinieku strādā uz nepilnu slodzi;
3. Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai (šī gada 28. janvārī valdība lēma, ka granta apmērs no janvāra būs 60% (bija 30%) no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas. Grants būs pieejams katru mēnesi līdz maija beigām;
4. Viesnīcu atbalsta programma – vienreizējs atbalsts darba samaksas kompensēšanai un operacionālo izmaksu segšanai (pieteikšanās šim atbalsta veidam bija no pagājušā gada 4. decembra līdz 18. decembrim).

No šobrīd valsts atbalstu saņemošajiem 415 Liepājas uzņēmumiem, dīkstāves pabalstu saņem 345, algu subsīdiju atbalstu – 133, grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai – 94, viesnīcu atbalsta programmas atbalstu – 25. Viens uzņēmums var pretendēt uz vairākiem atbalsta instrumentiem.

Plašāka informācija par atbalsta instrumentiem un apmēriem pieejama tīmekļvietnēs www.vid.gov.lv un www.liaa.gov.lv.

Liepājā bezdarbnieku skaits uz 2021.gada 1.martu bija 2790, kas ir 6,9% (bezdarbnieku skaits pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā). Savukārt pieejamās vakances Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē uz 1. martu bija 266. Lielākais pieejamais brīvo darbavietu skaits un pieprasītākās profesijas ir kravas automobiļa vadītājs, lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (mag), alumīnija logu izgatavošanas operators, santehniķis, elektroiekārtu montieris, ceļu būves palīgstrādnieks, pārdošanas speciālists, zvanu centru operators (sākot no 10 vakancēm).