Deputāti Pilsētas attīstības komitejā ceturtdien, 16. janvārī, piekrita neizmantot pirmpirkuma tiesības uz 12 nekustamajiem īpašumiem, kuri mainījuši īpašniekus aizvadītā gada decembrī. Kopējā summa par šajā laikā pārdotajiem īpašumiem ir gandrīz 645 tūkstoši eiro.

Kā uzsvēra domes izpilddirektora vietnieks nekustamo īpašumu jautājumos Mārtiņš Tīdens, pārdoto vidū ir arī četri grausti, kas vieš cerību, ka jaunie īpašnieki tos savedīs kārtībā: Ganību ielā 52, 1905. gada iela 12, Jelgavas 38 un Kaiju 12/14 (kādreizējā saldētava).

Raksturojot aizvadīto gadu no nekustamo īpašumu tirgus viedokļa, Tīdens atzina, ka tas “bijis labi ražens, bez kritumiem un kāpumiem”.


Decembrī pārdoti šādi nekustamie īpašumi:

Ganību ielā 52, sastāv no zemesgabala 778 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo māju, pārdots par 24 000 eiro;

Pļavu ielā 8A, sastāv no zemesgabala 771 kv.m kopplatībā, pārdots par 26 300 eiro;

Vaiņodes ielā 41, sastāv no zemesgabala 932 kv.m kopplatībā un uz tā esošu jaunbūvi, pārdots par 115 000 eiro;

1905. gada ielā 12, sastāv no zemesgabala 916 kv.m kopplatībā un uz tā esošu dzīvojamo māju, pārdots par 20 000 eiro;

Cieceres ielā 24, sastāv no zemesgabala 700 kv.m kopplatībā, pārdots par 21 900 eiro;

Lāčplēša ielā 44, sastāv no zemesgabala 705 kv.m kopplatībā, pārdots par 5000 eiro;

Jelgavas ielā 29, sastāv no zemesgabala 829 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, pārdots par 40 000 eiro;

Saules ielā 15, sastāv no zemesgabala 1029 kv.m kopplatībā, pārdots par 14 200 eiro;

Sporta ielā 18, sastāv no zemesgabala 1802 kv.m kopplatībā, pārdots par 90 000 eiro;

Svētes ielā 9A, sastāv no zemesgabala 605 kv.m kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, pārdots par 145 000 eiro;

Kaiju ielā 12/14, sastāv no zemesgabala 1181 kv.m kopplatībā un uz tā esošas nedzīvojamās ēkas, pārdots par 95 000 eiro;

Tirgus ielā 15, sastāv no zemesgabala 822 kv.m kopplatībā un uz tā esošas administratīvās ēkas un palīgceltnes, pārdots par 53 000 eiro.