Laikā no 29.aprīļa līdz 30.maijam Liepājā notikuši deviņi nekustamā īpašuma darījumi par kopējo summu 486 700 eiro.

Kā Pilsētas attīstības komitejas sēdē 7. Jūnijā skaidroja domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, pārdotas sešas dzīvojamās mājas, viens komercobjekts un divi zemesgabali.

Deputāti nolēma pieņemt zināšanai pašvaldības attiekumu no pirmpirkuma tiesībām uz deviņiem īpašumiem:

Upmalas iela 6, sastāvoša no zemesgabala 529 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un divām palīgceltnēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 74 000 eiro;

Dārtas iela 9, sastāvoša no zemesgabala 571 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un divām palīgēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 31 500 eiro;

Slapjā iela 10, sastāvoša no zemesgabala 2331 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 700 eiro;

Zāļu iela 22, sastāvoša no zemesgabala 726 kv.m platībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju un trīs saimniecības ēkām, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 60 000 eiro;

Otaņķu iela 29, sastāvoša no zemesgabala 615 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo māju, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 95 000 eiro;

Pļavu iela 95A, sastāvoša no zemesgabala 614 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un divām palīgceltnēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 38 000 eiro;

Slimnīcas iela 18, sastāvoša no zemesgabala 11206 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošos dzīvojamo ēku un četrām palīgceltnēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 5 500 eiro;

Kapsēdes iela 3A, sastāvoša no zemesgabala 20351 kv.m kopplatībā un uz tā atrodošām 9 būvēm (paredzēts izlietoto katalizatoru pārstrādei), par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 145 000 eiro;

Jūras iela 21, sastāvoša no zemesgabala 445 kv.m kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 30 000 eiro.