2021.gada 2. ceturksnī Liepājā reģistrētajos uzņēmumos bija 29 077 darba vietas, kas ir par 1591 vietām vairāk nekā tādā pašā periodā pērn, liecina Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Attīstības pārvaldes apkopotā statistika. Kopumā Liepājas uzņēmējdarbības vide veiksmīgi atkopjas no "Covid-19" izraisītajām sekām – šogad darba vietu skaits gandrīz sasniedzis pirms pandēmijas līmeni – 2019.gada 2. ceturksnī Liepājā bija 29 094 vietas.

Pēdējo divu gadu periodā darba vietu skaits palielinājies četrās tautsaimniecības nozarēs: rūpniecības nozarē, būvniecības nozarē, veselības un sociālās aizsardzības nozarē, administratīvo un apkalpojošo dienestu darbības nozarē. Pārējās nozarēs darba vietu skaits 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2019.gada 2. ceturksni, samazinājies.

2021.gada 2. ceturksnī, salīdzinot ar 2020.gada 2. ceturksni, vidējais darba vietu skaits palielinājies gandrīz visās tautsaimniecības nozarēs, izņemot zivsaimniecības un mežsaimniecības nozari, siltumapgādes un elektroenerģijas apgādes nozari, ūdens apgādes atkritumu apsaimniekošanas nozari, informācijas un komunikāciju pakalpojumu nozari, nekustamo īpašumu nozari un citu pakalpojumu nozari. Nozarēs, kurās bijis darba vietu samazinājums, galvenokārt bijis uzņēmumu darbības veida maiņa.

Straujākais darba vietu skaita pieaugums gada laikā bijis būvniecības, rūpniecības un izmitināšanas un ēdināšanas nozarēs.

Būvniecības nozarē gada griezumā, no 2020.gada jūnija līdz 2021.gada jūnijam, darba vietu skaits palielinājies par 306 darba vietām. Nozares uzņēmumi ar lielāko darba vietu skaita pieaugumu bijuši AS "UPB" un SIA "Ritex Modular Construction". Divu gadu griezumā būvniecības nozarē darba vietu skaits ir audzis pat par 408 darba vietām.

Rūpniecības nozarē aizvadītā gada griezumā darba vietu skaits palielinājies par 648 darba vietām. Nozares uzņēmumi ar lielāko darba vietu skaita pieaugumu (20 un vairāk darba vietas) bijuši SIA "Baltic Masks", SIA "AE Partner", SIA "Icotton", SIA "Nikol Djumon", SIA "Expedit Baltic", SIA "Baltic Rim", SIA "Viedaga", LSEZ SIA "Caljan", SIA "LV Agro", SIA "V.J.D.", LSEZ SIA "Trelleborg Wheel Systems Liepaja". Divu gadu griezumā rūpniecības nozarē darba vietu skaits ir audzis par 535 darba vietām.

Izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē no 2020.gada jūnija līdz 2021.gada jūnijam darba vietu skaits palielinājies par 236 darba vietām. Lielākais darba vietu skaita pieaugums bijis SIA "Tiamo grupa" uzņēmumos. Vērtējot nozari divu gadu griezumā, jāatzīst, ka izmitināšanas un ēdināšanas nozare vēl pilnībā nav atkopusies no Covid-19 pandēmijas seku ierobežošanas pasākumiem. Darba vietu skaits vēl joprojām ir aptuveni par 250 mazāk nekā 2019.gada 2. ceturksnī.

Liepājnieku skaits Liepājas uzņēmumos palielinājās par 754 personām. Reģistrēto bezdarbnieku skaits samazinājies par 640 personām, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.