Neviens pretendents nav pieteicies Liepājas domes rīkotajā izsolē par 94 tūkstošiem latu novērtētajam īpašumam Tirgus ielā 12, kas pirms tam bija skolas ēka.

SIA "Metālmeistars" pārstāvis Arnis Balodis portālam atzina: "Lai gan mēs ierosinājām atsavināšanu, izsolē nepiedalījāmies, jo īpašuma cena ir noteikta neadekvāti augsta tirgus situācijai. Esmu bijis arī šajā ēkā iekšā, zinu, ka tā ir sliktā stāvoklī." Balodis atzina, ka neatteiktos no līdzdalības izsolē, ja cena būtu atbilstoša.

Portāls jau ir rakstījis, ka daudzas domes rīkotās izsoles ir beigušās bez rezultāta tieši noteiktās augstās sākumcenas dēļ. Pēdējās no tām bija objektiem Kūrmājas prospektā 20 un Jāņa ielā 8.

17.augusta sludinājums laikrakstā "Latvijas Vēstnesis":
"Liepājas pilsētas dome pārdod atklātā izsolē ar augšupejošu soli.
Liepājas pilsētas dome paziņo, ka 2012.gada 2.augustā ir apstiprināti nekustamā īpašuma Tirgus ielā 12, Liepājā (kadastra apzīmējums 1700 021 0211), izsoles noteikumi. Nekustamais īpašuma sastāv no divstāvu ēkas (kadastra apzīmējums 1700 021 0211 001) un zemesgabala 1249 kv.m platībā (kadastra apzīmējums 1700 021 0211). Izsole notiks 2012.gada 1.oktobrī plkst. 17.00 Liepājas pilsētas domes zālē Rožu ielā 6, Liepājā. Atsavināmā objekta sākumcena Ls 94 700 (deviņdesmit četri tūkstoši septiņi simti latu).
Nodrošinājuma apmērs Ls 9470 (deviņi tūkstoši četri simti septiņdesmit latu). Nekustamā īpašuma turpmākā izmantošana saskaņā ar Liepājas pilsētas pašvaldības teritorijas plānojumu.
Objektu var apskatīt Liepājā, Tirgus ielā 12, iepriekš piesakoties pa tālruni 63404710. Izsoles noteikumus var saņemt Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvaldē" Rožu ielā 6, Liepājā, 150.kabinetā. Dokumenti izsoles dalībnieku reģistrācijai iesniedzami līdz 2012.gada 1.oktobra plkst. 16.00."