Aizvadītajā domes oktobra sēdē deputāti pieņēma virkni lēmumu par vairāku Liepājas pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu – Salmu ielā, Tirgus ielā, Ganību ielā u.c. – nodošanu izsolei.

Viens no īpašumiem, kas tiks nodots izsolei ir zemesgabals 1382 kv.m platībā Salmu ielā 53. Izsolāmās mantas nosacītā cena ir Ls 19 500, ko noteicis sertificēts vērtētājs – SIA „Anno”.

Izsoles solis tiek noteikts Ls 500, nodrošinājums – Ls 1950.

Otrs īpašums, kas nodot izsolei bez pretendentu atlases un par kura nodošanu atsavināšanai pēc uzņēmuma „Metālmeistars” ierosinājuma jau pērn lēma dome, ir 1249 kvadrātmetrus lielais zemesgabalu komplektā ar divstāvu ēku Tirgus ielā 12.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir Ls 60 100, ko noteikusi sertificētā vērtētāja Anita Vēdiķe.

Atsavināšanai – izsolei bez pretendentu atlases – nodots arī neapbūvēts starpgabals 52 kv.m platībā Ganību iela 188a, kas nav izmantojams kā patstāvīgs apbūvēts gabals. Tā kā šo starpgabalu vēlas atsavināt uzņēmējs un politiķis Valērijs Kravcovs, pret to pastāvīgajā Finanšu komitejā iebilda deputāts Jānis Vilnītis, pamatojot savu lēmumu ar to, ka Kravcovs pie savas mājas pielicis plāksnīti divās valodās, tā ignorējot Valsts valodas likumu. Taču domes sēdē arī Vilnītis balsoja „par”, jo esot pārliecinājies, ka plāksnīte noņemta.

Izsoles sākuma cena noteikta Ls 600.

Atsavināšanai nodots arī starpgabals Peldu ielā 21A, kas sastāv no zemesgabala 31 kv.m platībā, kura nosacītā cena ir Ls 500.

Izsolei tiek nodots arī nekustamais īpašums Krūmu ielā 74 – kādreizējā vieglatlētikas manēža. Īpašums sastāv no zemesgabala 10 820 kv.m platībā un nedzīvojamās ēka ar kopējā platība – 2344,30 kv.m.

Izsolāmās mantas nosacītā cena ir Ls 10 1200, ko noteikusi sertificētā vērtētāja Anita Vēdiķe.

Izsoles solis tiek noteikts Ls 500. Nodrošinājums noteikts Ls 10 120.

Dome apstiprināja pašvaldībai piederošā zemesgabala Brīvības ielā 158A („Big Fish”) pārdošanas cenu Ls 89 900, jo uz zemesgabala esošās ēkas īpašnieks – AS „UPB” – izteicis vēlmi to iegādāties.

Visām izsolēm var reģistrēties Liepājā, Rožu ielā 6, 152.kabinetā, Liepājas domes Nekustamā īpašuma pārvaldē līdz 16.decembra pulksten 16.