Laika posmā no 2020.gada 9.novembra līdz 2021.gada 30.jūnijam kādu no četriem valsts atbalsta veidiem uzņēmējiem, kurus skārusi epidemioloģiskās situācijas dēļ noteiktie saimnieciskās darbības ierobežojumi un ieņēmumu kritums, saņēmuši 609 Liepājas uzņēmumi, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

No tiem dīkstāves pabalstu saņēma 443 Liepājas uzņēmumi, atbalstu algu subsīdijām – 171, grantu apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai – 317 un viesnīcu atbalsta programmas kompensāciju – 25. Viens uzņēmumi varēja pieteikties visiem atbalsta instrumentiem.

Dīkstāves pabalstiem atbalsta periods beidzās 30. jūnijā.

Uzņēmējiem un citiem saimnieciskās darbības veicējiem, kuriem ir bijis jāpielāgojas vai jāaptur uzņēmējdarbība, sekojot valdības pieņemtajiem "Covid–19" vīrusa izplatības ierobežošanas pasākumiem, bija pieejami četri valsts finansiālā atbalsta instrumenti:

1. Dīkstāves pabalsts – uzņēmuma darbinieki vai daļa darbinieku atrodas dīkstāvē (nestrādā). Minimālais pabalsts 500 eiro, maksimālais 1000 eiro (no šī gada 1. janvāra).
2. Atbalsts algu subsīdijai – uzņēmuma darbinieki vai daļa darbinieku strādā uz nepilnu slodzi.
3. Grants apgrozāmo līdzekļu plūsmas nodrošināšanai – šī gada 28. janvārī valdība nolēma, ka granta apmērs būs 60% (bija 30%) no uzņēmuma bruto darba algas kopsummas.
4. Viesnīcu atbalsta programma – vienreizējs atbalsts darba samaksas kompensēšanai un operacionālo izmaksu segšanai. Pieteikšanās bija no 04.12.2020 – 18.12.2020.

Plašāka informācija par atbalsta instrumentiem un apmēriem pieejama tīmekļvietnē www.vid.gov.lv.

Jaunākie Nodarbinātības valsts aģentūras dati liecina, ka bezdarbnieku skaits Liepājā uz 2021. gada 27. jūliju bija 2397, kas ir 5,9% (bezdarbnieku skaits pret iedzīvotāju skaitu darbspējas vecumā). Savukārt pieejamās vakances Nodarbinātības valsts aģentūras Liepājas filiālē uz 27. jūliju bija 589. Lielākais pieejamais brīvo darbavietu skaits un pieprasītākās profesijas ir būvstrādnieks (60 vakances), ceha strādnieks (30 vakances), ceļu būves palīgstrādnieks (23 vakances), lokmetinātājs metināšanā ar mehanizēto iekārtu aktīvās gāzes vidē (mag) (23 vakances), mazumtirdzniecības veikala pārdevējs (20 vakances), zivju apstrādātājs (20 vakances), apdares darbu strādnieks (20 vakances), inspektors iekšlietu jomā (18 vakances), kravas automobiļu vadītājs (17 vakances), u.c.