Saskaņā ar domes lēmumu AS "AmberStoneGroup" līdz 15.aprīlim bija jāiesniedz SPA viesnīcas izmainītais būvprojekts, taču tas joprojām nav noticis.

Viens no jaunās domes pirmajiem lēmumiem jūlija sēdē varēja būt saistīts ar Zvejnieku alejā 11a plānotās SPA viesnīcas projektu: vai pagarināt līgumu ar projekta attīstītāju AS "AmberStoneGroup", kura, trīsreiz atliekot termiņus, savas saistības joprojām nav izpildījusi, vai ne.

Taču, lai arī domes Nekustamā īpašuma pārvaldes vadītājs Māris Egmanis pirms pusotra mēneša portālam prognozēja, ka "AmberStone Group" pārstāvji 6.jūlijā Pilsētas attīstības komitejas sēdē atskaitīšoties par padarīto, jo "jebkurā gadījumā jūlijā ir jāpieņem domes lēmums", tas nenotika.

Ne jūlija, arī ne augusta Pilsētas attīstības komitejas darba kārtībā šāda jautājuma nebija. Un nebūs arī ceturtdien paredzētajā domes sēdē. Neskatoties uz to, ka "AmberStone Group" izmainīto projektu nav prezentējusi Pilsētas attīstības komitejā, un, kā gan lai būtu, ja arī Būvvalde projektu joprojām nav redzējusi, kā portālam paskaidroja sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls!

Kāpēc tāda auklēšanās ar potenciālo investoru, kurš nepilda savas saistības? Vai nevajadzētu piedāvāt ekskluzīvo zemesgabalu kāpu zonā citam investoram? Šos jautājumus portāls uzdeva domes priekšsēdētāja jaunajam vietniekam Ģirtam Kronbergam, kura pārziņā ir arī tūrisms un investoru piesaiste.

Ģirts Kronbergs: “Līgums nav pārtraukts, un sarunu process notiek, un tā ir labā ziņā. Diemžēl investori aiz durvīm rindā nestāv, tāpēc mums ir svarīgi, lai "AmberStone Group" pieņemtu pozitīvu lēmumu būvēt SPA kompleksu. Zvejnieku aleja 11a nav vienīgā teritorija, kas pilsētas attīstības plānos iezīmēta ar līdzīgu mērķi – tādas ir vēl divas, un mēs tās reklamējam gan Lietuvā, gan Igaunijā, ir bijuši interesenti arī no Grieķijas un Vācijas.”

Pēc Kronberga sacītā "AmberStone Group" ir tikai piesardzīga, tāpēc veic korekcijas būvprojektā, taču šis investors jau naudiņu projektā esot ieguldījis, gan maksājot nomas maksu 1136,73 eiro mēnesī un NĪN 1,5% apmērā, gan strādājot pie būvprojekta, tāpēc pašvaldība cer uz labvēlīgu iznākumu.

Kā portālam sacīja domes Attīstības pārvaldes vadītāja vietniece Laura Lipska, ar līdzīgu mērķi – SPA vai ūdensatrakciju vieta – pilsētas plānā iezīmētas vēl divas vietas – Pērkones ielā 32, kur šobrīd uz trim gadiem teritorija iznomāta atpūtas parkam "Pērkone", un Liepājas – Klaipēdas šosejas malā pie pilsētas robežas, kur jau reiz neveiksmīgi tika attīstīts ūdensatrakciju parka projekts. Diemžēl šī vieta netiekot īpaši piedāvāta, jo tur pašvaldībai nāktos ieguldīt pārāk lielus līdzekļus komunikāciju pievilkšanā.

Esam jau rakstījuši, ka 12.janvārī "AmberStone Group" valdes priekšsēdētājs Agris Grīnbergs Pilsētas attīstības komitejas locekļus informēja, ka arhitektu biroja "Open AD" izstrādātais kūrortviesnīcas un ūdens atrakciju kompleksa Zvejnieku alejā 11a projekts ir "skaists, bet par dārgu", un tas ir jāvienkāršo, tāpat jāatrisina jautājums, kā viesnīcu noslogot visu gadu, tāpēc nepieciešama projekta un biznesa plāna precizēšana.

Izrādot pretimnākšanu projekta attīstītājiem, deputāti nolēma atkārtoti pagarināt SPA viesnīcas projekta iesniegšanas termiņu, šoreiz līdz 15.aprīlīm (iepriekš tas bija 2016.gada 30.novembris).

Šajā reizē un divreiz arī iepriekš – uz komitejas un domes sēdi – Grīnbergs ieradās ar pamatīgu kavēšanos, un tas bija iemesls, lai jautājumu par SPA viesnīcas projektu pārceltu uz darba kārtības beigām.

Vienu termiņa pagarinājumu "AmberStone Group" jau lūdza pērnajā jūlijā, jo nebija līdz 28.jūnijam, kā paredzēts līgumā, iesniegusi domē būvprojektu minimālā sastāvā un saņēmusi būvatļauju.

Toreiz attīstītājs kavēšanos skaidroja ar projekta koncepcijas maiņu, kā arī nepieciešamību saņemt projekta saskaņojumu dažādās valsts institūcijās.

Būvprojekta iesniegšanas termiņu pagarināja līdz 30.novembrim, dodot attīstītājam papildu piecus mēnešus. Domes priekšsēdētājs Uldis Sesks toreiz lēmumu komentēja, sakot "Kas lēni nāk, labi nāk".

2015.gada jūlijā, kad pašvaldība nolēma rezervēt zemi "AmberStone Group" projektam, attīstītājs izvirza visai striktus nosacījumus pašvaldībai – sakārtot un labiekārtot iecerētā SPA kūrorta piegulošās teritorijas, ieskaitot Zvejnieku alejas segumu, promenādes izbūvi līdz molam, stadionu utt.

Tāpat "AmberStone Group" prasība bija iekļaut līgumā nosacījumu, ka nomnieks varēs iegādāties tam nomā nodoto zemes gabalu, ja uz tā ir uzceltas un nodotas ekspluatācijā visas nomas līgumā paredzētās būves un īpašuma tiesības uz tām nostiprinātas zemesgrāmatā.

Toreiz koalīcija pauda gatavību iesaistīties un gādāt par infrastruktūras sakārtošanu potenciālajā "tūristu magnēta” projektā.

Ar domes lēmumu zemesgabals 43 933 m2 platībā Zvejnieku alejā 11a "AmberStone Group" tika iznomāts uz 30 gadiem.

Nomniekam 9 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža bija jāiesniedz būvvaldē būvprojekts "minimālā sastāvā” un jāsaņem būvatļauja, bet 18 mēnešu laikā no līguma noslēgšanas brīža jāiesniedz tehniskais projekts.

Trīs gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas "AmberStone Group" bija jāuzbūvē un jānodod ekspluatācijā projekta pirmā kārta, kurā jāietver autonomi darboties spējīga akvaparka daļa ar ūdens atrakcijām. Septiņu gadu laikā no līguma noslēgšanas dienas būvniecība būtu jāpabeidz un objekts jānodod ekspluatācijā.

Uzziņa
"AmberStone Group", AS ir 2013. gadā dibināta holdingkompānija, kura pārvalda savas meitas un asociētās sabiedrības dažādās nozarēs. Tās galvenais ilgtermiņa finanšu mērķis ir visa holdinga vērtības pieaugums, kā arī savu meitas un asociēto sabiedrību darbības ilgtspējas un stabilitātes nodrošināšana.

"AmberStone Group", AS ir 103 akcionāri, no kuriem lielākais akcionārs ir ABLV Bank, AS, kurai pieder 24,64% holdingkompānijas akciju. Holdingkompānijai pieder 70% Vaiņode Agro Holding, SIA; 60% Orto klīnika, SIA; 22,66% Grindeks, AS; 100% ASG 1, SIA; 90% ASG 2, SIA; 100% ASG 3, SIA un 100% ASG 4, SIA ; 100% AmberStone Hotels, SIA.