Piedāvājam iepazīties ar Liepājas sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļas vadītājas Daces Lagzdiņas komentāru par situāciju ar mājokļa pabalsta piešķiršanu un iedzīvotāju apkalpošanu, kas tapis, atsaucoties uz portālā irliepaja.lv publicēto liepājnieka viedokli "Liepājnieks: Quo vadis, Liepājas Sociālais dienests?"


Tāpat kā liepājnieka viedokli, arī dienesta Sociālās palīdzības daļas vadītājas viedokli publicējam pilnībā.


Dace Lagzdiņa: "Ņemot vērā, ka būtiski palielinājies iedzīvotāju pieprasījums pēc mājokļa pabalsta kopš šā gada sākuma, arī Sociālā dienesta Sociālās palīdzības daļas darbinieku slodze jūtami augusi. Tarifu kāpums, kas saistīts ar komunālo pakalpojumu cenām un izmaiņām valsts normatīvajos aktos par mājokļa pabalsta aprēķinu, būtiski ietekmē arī dienesta darbu, taču vēlos uzsvērt, ka ikviens klients tiek apkalpots laikā līdz divām nedēļām vai pat ātrāk.  


Katrs tiek uzklausīts un apkalpots pieklājīgi un korekti, kā tas bija arī anonīmā iedzīvotāja gadījumā.

Šā gada sākumā līdz 23.februārim jau tika saņemti 1325 pieteikumi sociālās palīdzības saņemšanai, tajā skaitā 626 iesniegumi – mājokļa pabalstam. Katru nedēļu pierakstu sociālās palīdzības pieprasīšanai veic ap 200 cilvēku. Tāpēc atvainojamies, ja cilvēkiem var nākties pagaidīt rindā, iepriekš veicot pierakstu, kurš tika ieviests, lai "Covid-19" situācijas laikā rūpētos par mūsu klientu un darbinieku drošību, tajā pašā laikā turpinot sniegt iedzīvotājiem nepieciešamo palīdzību. Pieraksts regulē šo rindu, līdzīgi kā citās institūcijās.


Lai mājokļa pabalstu nokārtotu operatīvāk, lūdzam būt saprotošiem un sadarboties ar sociālajiem darbiniekiem, jo daudziem, īpaši senioriem, ir grūtības ar vajadzīgo dokumentu sagatavošanu. Mūsu pieredze rāda, ka abpusēja sadarbība un darbinieku atbalsts dod iespēju to visu nokārtot daudz operatīvāk. Darbinieki lielākajā daļā gadījumu palīdz apmeklētājiem aizpildīt gan iztikas līdzekļu deklarāciju, gan sakārtot nepieciešamo dokumentāciju. Bieži vien klientam atliek tikai pašam parakstīties. Ļoti labi, ja vecākiem palīdz arī bērni un mazbērni, sagādājot visu nepieciešamo un aiznesot parakstīt aizpildītos dokumentus, ja cilvēkam nav iespējams ierasties klātienē. Diemžēl elektroniski varam pieņemt tikai ar paša pabalsta prasītāja elektronisku parakstu apstiprinātu iesniegumu, taču lielākai daļai pabalsta pieprasītāju tāda nav.


Vēlos uzsvērt, ka


mūsu pasta kastītē iemests vai oficiāli reģistrēts iesniegums vien neko nedod

– mājokļa pabalstam nepieciešami papildu dokumenti, rēķini, čeki u.c. dokumenti, kuri bieži vien izrādās nav īstie, un cilvēkam vienalga jānāk klātienē. Mūsu darbinieki nav izdomājuši prasības un noteikumus par mājsaimniecības ienākumu un materiālās situācijas izvērtēšanu – to nosaka valsts normatīvie akti.


Tāpēc lūdzam cilvēkus izturēties ar sapratni, jo Sociālās palīdzības daļas darbiniekiem šogad gan darba, gan arī emocionālā slodze ir ievērojami pieaugusi. Arī kadru mainība un saslimstība Sociālās palīdzības daļā šajā laikā ir liela. Daļa sabiedrības valstī esošās kopējās situācijas un cenu kāpuma dēļ kļuvusi neiecietīgāka. Mums tāpat ir nepatīkami, kad daudziem, kuri iepriekš saņēma mājokļa pabalstu, nākas to atteikt, uzklausot cilvēku pārmetumus.


Tomēr mums jāvadās un jāievēro valsī noteiktā likumdošana, kura tika izmainīta 2021. gada 1. jūlijā.

Mēs ikviens varam nonākt situācijā, kad var nākties lūgt palīdzību. Tāpēc aicinām iedzīvotājus tomēr nekautrēties un konsultēties par pabalsta saņemšanas iespējām Sociālajā dienestā, vispirms telefoniski pa tālr. 634 89655 veicot pierakstu. Iespējams, ka, atbilstoši janvārī pieņemtajiem jaunajiem pabalsta aprēķināšanas koeficientiem un pieaugošajām energoresursu cenām, daudzi, kuriem iepriekš atteikts, var atkal šim atbalstam kvalificēties.


Lai nemitīgi uzlabotu un pilnveidotu klientu apkalpošanu Sociālajā dienestā, iedzīvotāji tiek aicināti nesaprašanās gadījumos vērsties ar saviem ierosinājumiem un pamatotām pretenzijām pie Sociālā dienesta vadības. Tikai sadarbojoties, uzklausot un saprotot vienam otru, varam atrisināt jebkuru sarežģītu situāciju".