Arī klubs "Fontaine Palace" atrodas šajā Vecās ostmalas posmā.


Pašvaldība izsludinājusi iepirkumu apgaismojuma pārbūvei Vecajā ostmalā – posmā no Radio ielas līdz Kuģinieku ielai.


Pārbūve jāveic atbilstoši SIA "Muižnieku ligzda 2" izstrādātajai apliecinājuma kartei "Apgaismojuma pārbūve Vecā ostmalā posmā no Radio ielas līdz Kuģinieku ielai, Liepājā".

Piedāvājumi iesniedzami līdz 16. septembra pulksten 14 tikai Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.


Veicamie darbi – segumu demontāža, segumu atjaunošana, apgaismojuma kabeļu līnijas izbūve un LED gaismekļu izbūve.