Ēku īpašnieki aicināti līdz 15. septembrim Liepājas pašvaldībā iesniegt projekta pieteikumus ķēpājumu attīrīšanai no dzīvojamo māju fasādēm, žogiem, atbalsta sienām un palīgēkām.

Nepieciešamo materiālu iegādei iespējams saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz pat 400 eiro. Pieteikumus var iesniegt arī reliģiskās un sabiedriskā labuma organizācijas, informē Liepājas domes sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Freidenfelde.

Šogad tiek izsludināta jau trešā projektu pieteikumu pieņemšanas kārta. Pieejamais līdzfinansējums – 17 831,15 eiro. Piedaloties projektu konkursā, ēku īpašnieki var saņemt līdzfinansējumu nepieciešamo materiālu – krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma – iegādei.

Aicinām iedzīvotājus iesniegt projekta pieteikumu un ķēpājumu fotofiksāciju līdz 15. septembrim (ieskaitot) Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai Nekustamo īpašumu pārvaldē, Peldu ielā 5.

Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var atrast pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv  sadaļā "Pašvaldība – Līdzfinansējums ķēpājumu novēršanai".

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Peldu ielā 5.