Sestdienas vakarā Kūrmājas prospekta galā  pulksten 21 tiks aizdedzinātas 300 sveces un 44 lāpas, tā veidojot Gaismas ceļu, pa kuru jebkurš interesents varēs doties, lai jūras krastā pulksten 21.30 piedalītos Baltijas jūras valstu Senās uguns nakts akcijā.


Mūsu senči Baltijas jūras krastos ir dzīvojuši jau vairākus gadu tūkstošus, bieži viņi kūra ugunskurus, lai dotu ziņu saviem kaimiņiem un jūras braucējiem. Lai atcerētos senās ugunis, katru gadu augusta pēdējā sestdienā daudzi tūkstoši cilvēku sapulcējas ap visu Baltijas jūru, lai svinētu Senās uguns nakti.
Mūslaikos Baltijas jūras krastā ugunskuri augusta beigās tiek aizdegti, lai parādītu piejūras tautu vienotību un atgādinātu par mūsu vēsturi un kultūras mantojumu. Tā ir zīme, ka mēs gribam rūpēties par jūru un dabu, un gadu tūkstošiem pastāvējusī saikne ar jūru nav zudusi. Ugunis tiek aizdegtas arī par tiem, kas uz mūžiem palikuši jūras klēpī.

Liepāja pirmo reizi iesaistīsies Starptautiskajā Senās uguns nakts akcijā. Tā gadu no gada kļūst arvien populārāka Baltijas jūras piekrastē un šogad īpaši tiks veltīta Baltijas jūras vides glābšanai un nākotnei. Šogad arī liepājnieki varēs pievienoties Baltijas jūras tautu kopīgi teiktajiem vārdiem: „Dedz, Senā uguns, dedz! Dedz par tīrāku Baltijas jūru. Dedz par tās  piekrastes valstīm, pilsētām, ciemiem,  salām un ļaudīm. Dedz par Baltijas jūras kultūras pagātnes un nākotnes bagātību. Dedz par vēsturisku vienotību un atbildību par Baltijas jūras nākotni!”
Ugunskuri ap Baltijas jūras piekrasti iezīmēs to dalībnieku apņemšanos rūpēties par jūru, kas vieno cilvēkus, pilsētas un valstis, par tās vides kvalitāti, par dabas resursu saglabāšanu savai un nākamajām paaudzēm. Tādēļ Liepājas muzejs sadarbībā ar Liepājas kultūras pārvaldi 27.augustā pulksten 21.30 aicina liepājniekus un pilsētas viesus pievienoties akcijai jūras malā.

Akcijā piedalīsies Liepājas dzejnieces Jana Egle, Ineta Stadgale, Sandra Vensko, par muzikālo noformējumu rūpēsies Zdislavs Romanovskis, Maija Kalniņa, Zane Zālīte un folkloras kopas „Saknes” un „Vēlava”, akciju vadīs Pēteris Lapiņš.
Sandra Šēniņa, Liepājas muzeja galvenā speciāliste