Valsts policijas Kurzemes reģiona pārvalde vēlreiz atgādina par piesardzību svētku uguņošanas laikā. Kā jau katru gadu, arī šogad Liepājā būs vērojams svētku salūts.

Jau šobrīd vakarpusē Kurzemes reģionā var novērot, ka daži iedzīvotāji izmēģina svētkiem sarūpēto pirotehniku. Kā jau iepriekš esam uzsvēruši, pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot, ja to izmantošana apdraud cilvēka dzīvību, veselību, mantu vai var nodarīt kaitējumu videi un, protams, to aizliegts izmantot apreibinošo vielu iespaidā.

Pirotehniskos izstrādājumus aizliegts izmantot:
• citu privātpersonu īpašumos bez to īpašnieku vai valdītāju piekrišanas;
• citu privātpersonu īpašumā esošas zemes, ēku vai transportlīdzekļu tuvumā, ja, izmantojot pirotehnisko izstrādājumu, šāviņi, dzirksteles vai to izdedži var krist uz citu privātpersonu zemes, ēkām vai transportlīdzekļiem un šīs personas to nav atļāvušas;
• telpās, izņemot 1.klases uguņošanas ierīces un pirotehniskos izstrādājumus;
• tuvāk par 100 metriem no ugunsbīstamiem un sprādzienbīstamiem objektiem un to teritorijām, degvielas cisternām, gāzes baloniem un citām viegli uzliesmojošām vai ugunsbīstamām vielām un materiāliem;
• tuvāk par 100 metriem no bīstamu vielu un maisījumu ražošanas un uzglabāšanas objektiem;
• tuvāk par 100 metriem no zooloģiskajiem dārziem, zvēraudzētavām un lopkopības objektiem bez to īpašnieku atļaujas;
• zem elektrības zemsprieguma, augstsprieguma un sakaru līnijām, koku zariem un citiem šķēršļiem, kurus var sasniegt pirotehniskie šāviņi (vielas), kā arī tuneļos;
• tuvāk par pirotehniskā izstrādājuma lietošanas instrukcijā norādīto drošo attālumu no tiltiem, dzelzceļa, autoceļiem, ceļu pārvadiem un transporta ceļu sazarojumiem;
• uz ceļu brauktuvēm un gājēju ietvēm, ja nav saņemta vietējās pašvaldības atļauja;
• tuvāk par 100 metriem no valsts un pašvaldību iestādēm, ārvalstu diplomātiskajām pārstāvniecībām, baznīcām un lūgšanu namiem, ārstniecības iestādēm, izglītības iestādēm, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijām, autoostām, dzelzceļa stacijām, lidostām un pasažieru ostām, ja nav saņemta attiecīgo institūciju atļauja;
• daudzdzīvokļu māju pagalmos, ja tiek izmantotas pirotehniskās raķetes.

Nedrīkst aizmirst arī par drošības pasākumiem pirms salūta, sargājot gan sevi, savus tuvākos un mīluļus – ieteicams mājdzīvniekus ielaist telpās, jo no salūta radītā trokšņa dzīvnieks var nobīties un aizbēgt. Logi un balkona durvis jātur aizvērtas, lai raķetes neielido iekšā un neizraisa aizdegšanos dzīvoklī vai mājā, kā arī balkoniem jābūt attīrītiem no viegli uzliesmojošiem sadzīves priekšmetiem tieši tā paša iemesla dēļ – lai nenotiktu aizdegšanās.
Ir saprotams, ka pirotehnika vairo svētku sajūtu un sagādā prieku ikvienam, un tieši tādēļ svarīgi apzināties, ka drošība ir mūsu pašu rokās un ka neuzmanīgas rīcības rezultātā nopietni var ciest ne tikai pirotehnikas lietotāji, bet arī līdzcilvēki, kuri vēro salūtu.

VP Kurzemes reģiona pārvaldes vecākā speciāliste sabiedrisko attiecību un sadarbības jautājumos Madara Šeršņova novēl visiem labu noskaņojamu, kvalitatīvu pirotehniku, skaidru prātu, rīkojot salūtu un piesardzību, kā arī labu veselību! Atgādinām arī šoferus nesēsties pie stūres alkohola vai citu apreibinošo vielu reibumā – arī bez transportlīdzekļa vadīšanas apliecības un tiesībām. Atgādinām, lai uzraudzītu un kontrolētu ceļu satiksmes drošību svētku laikā policijas reidi turpināsies līdz pat nākamā gada 2.janvārim.

Lai koši, laimīgi un droši svētki!