Lai veiktu kanalizācijas tīklu izbūvi, no 25.oktobra līdz 28.oktobrim tiks slēgta satiksme Jelgavas ielā, posmā no Autoru ielas līdz Tirgus ielai, un no 29.oktobra līdz 26.novembrim Autoru ielā, posmā no Jelgavas ielas līdz Teodora Breikša ielai. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 "Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7. punktu, veiks SIA "Būvmehanizācija".