Pirms 23 gadiem, 1994. gada vasarā, Liepājas domes ikdiena bija rutīnas darbu pilna. Sparīgi darbojās arī nupat likvidētā Privatizācijas komisija.

Nepilnus divus gadus ritēja pašvaldības īpašumu privatizācijas process, un daudzi pilsētas jaunkomersati pamatoti uzskatīja, ka viņu jau apsaimniekotais objekts – veikalu telpas, darbnīcas un kokzāģētavas, auto garāžas, noliktavas vai no Krievijas Federācijas armijas pārņemtie īpašumi jāiegūst īpašumā. Ikdienas un arī oficiālajā leksikā ienāca tāds vārds kā privatizācija.

Šodien, pārskatot toreizējos domes privatizācijas protokolus, kur tas laiks, kā no atmiņas gaisuši tādi veikalu nosaukumi, kā SIA "Švarcmans un Z", SIA "Herta un Jansons", p/u "Liepājas dārzeņi" vai restorāns "Jūra". Protams, pirmdienu vakaros, kad notika privatizācijas komisiju sēdes (jaunais, 2017.gada, domes sasaukums lēmis, ka ir laiks beigt Privatizācijas komisijas darbību, un komisijas ar šādu nosaukumu pašvaldībā vairs nav) rožu ielas 6 otrā stāva gaiteņos valdīja manāma spriedze. Atceros, kādas kaislības bangoja, izskatot jautājumu par pamatlīdzekļu un inventāra izpirkšanu no likvidējamā p/u "Liepājas zieds", kur sadūrās abu pretendentu – firmas "Liziāna- R.I" Lielā ielā 1 (ziedu veikals) un SIA "Krese" intereses. Kad tika izziņots komisijas pieņemtais lēmums par labu pirmajam pretendentam, pēc dažām minūtēm uz juristes galda Silvijas Demmes kabinetā tika ienests krāšņs sēru vainags. Gan bez veltījumu lentām...

Ne mazāk zema emociju temperatūra bija nokaitēta Karostā. Tur, piemēram, uz veikalu Atmodas bulvārī 8a 1994. gada maijā pretendēja četri interesenti.

Nomātos vai nupat īpašumā iegūtos objektus, sevišķi Karostā, centās iežogot un pasargāt no demolētājiem un zagļiem.

Lūk, tad arī Liepājā varēja novērot savdabīgas un oriģinālas ainas ar improvizētu žogu konstrukcijām. Daži no Karostas nožogojumiem deviņdesmito gadu sākumā:
no armijas degvielas mucām – Līgas ielas pagalmā;
no izpostīto veco māju durvīm – Lazaretes ielas pagalmā;
no zemūdeņu akumulatoru korpusiem – Zemgales un Turaidas ielu krustojums.