Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) koprades telpa Dabas māja oktobra mēnesī piedāvā izglītības iestādēm ar audzēkņiem vecuma posmā no 5 – 10 gadiem piedalīties interešu izglītības programmas nodarbību aprobēšanā. Iespēja pieteikties uz trīs nodarbību tēmām: Putnu pētnieks, Jaunais botāniķis, Aizsargājamās dabas teritorijas, informē ZIIC projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā" vadītāja Laura Grundmane.

Putnu pētnieks
Putni ir vieni no tipiskākajiem ezera iemītniekiem, kuri ir bieži gan redzami, gan dzirdami Zirgu salā pie Dabas mājas. Ne jau velti, jo Liepājas ezers ir putniem nozīmīga vieta caurceļojot, metot spalvas, ligzdojot un barojoties. Nodarbības laikā iespēja uzzināt ne tikai par to, kādiem izgudrojumiem par pamatu un iedvesmu ir bijuši putni, bet arī klausīties putnu balsis, vērot putnus, izmantojot optiskus rīkus un pieredzēt daudz ko citu, iejūtoties putnu pētnieka lomā.

Jaunais botāniķis
Botānika ir plaša zinātne par augiem, ar kuru mēs ikviens ikdienā sastopamies, proti, augi izmantojami pārtikā, mājokļu celšanā, apģērbā, krāsvielās, medicīnā u.c. Nodarbības laikā dalībnieki gūst priekšstatu par to, kas ir un ko dara šīs profesijas pārstāvis. Bērniem ir iespēja iejusties augu pētnieku lomā, izpētīt auga uzbūvi, pētīt un meklēt atšķirības augos, ņemot palīgā lupu un mikroskopu. Kopīgi tiks meklēta atbilde, kur augi ņem krāsas, lai iekrāsotu mūsu dabas pasauli. Šī nodarbība paredzēta 5 – 7 gadu vecuma bērniem.

Aizsargājamās dabas teritorijas

Dažas ģeogrāfiski noteiktas teritorijas tiek īpaši aizsargātas, lai saglabātu tajā esošo dabas daudzveidību. Arī Dabas māja atrodas vienā no tādām – dabas liegums "Liepājas ezers". Nodarbībā bērniem iespējams iepazīties ar dabā mītošo dzīvnieku un sastopamo augu raksturīgajām iezīmēm, izmantojot dažādas maņas – redzi, dzirdi, tausti, ožu. Kā arī pastaigas laikā uzzināt Zirgu salas un Liepājas ezera ģeogrāfisko un vēsturisko nozīmi.

Informācija, lai pieteiktos nodarbībām

Pieteikšanās anketa ar pieejamiem laikiem un datumiem oktobrī šeit: https://ej.uz/DMoktobris.

Nodarbību dalībniekiem ir nepieciešams apģērbties atbilstoši laikapstākļiem, jo nodarbības tiks vadītas ārā. Katras nodarbības sākums un noslēgums ir pie Dabas mājas. Papildu informācija par pieteikšanos pa tālruni: 26644834 vai e pastu: dabasmaja@liepaja.edu.lv.

Nodarbības tiek realizētas projekta "Inovāciju centra attīstība Liepājas pilsētā", kuru finansē Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas grantu programma "Pētniecība un izglītība". Tā kopējās izmaksas ir 986 049 eiro, no kurām 754 327,40 eiro ir Norvēģijas grantu līdzfinansējums, 133 116,60 eiro Latvijas valsts budžeta līdzfinansējumus, bet 98 605 eiro Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums.