Šīs nedēļas sākumā Raiņa ielā pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma uzņēmums “Oms” ir demontējis vecos, betonā lietos apgaismojuma balstus.

To vietā līdz šās nedēļas beigām tiks uzstādīti  jauni, kopskaitā 29, metāla balsti ar 30 LED gaismekļiem, informē Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Jaunie balsti būs astoņus metrus augsti, ar garākām konsolēm, līdz ar to būs iespējams labāk apgaismot Raiņa ielas brauktuvi.

Apgaismojuma balsti paliks ielas labajā pusē, ja dodamies virzienā uz pilsētas centru. Uz viena no balstiem būs divi LED gaismekļi, kas nodrošinās labāku Raiņa un 1905. gada ielas krustojuma apgaismošanu.

“Demontētie betona balsti, kas laika apstākļu ietekmē bija stipri bojāti un kļuvuši pat bīstami, turēja neefektīvas un neekonomiskas dzīvsudraba spuldzes,” to, kāpēc tiek veikta ielas apgaismojuma atjaunošana, skaidro Komunālās pārvaldes vecākais elektroinženieris Mārtiņš Zalonskis.

Darbi Raiņa ielā notiek ielu apgaismojuma infrastruktūras uzturēšanas darbu ietvaros. Raiņa ielas apgaismojuma uzlabošanai šogad  plānoti  40 000 eiro.

Šie ir plašākie darbi, kas šajā vasarā notiek, lai sakārtotu līdz šim nerekonstruētās Liepājas ielu apgaismojuma sistēmas. Tehniski nokalpojušo balstu demontāža un jaunu uzstādīšana šovasar jau ir pabeigta Alejas ielā (uzstādīti 5 jauni balsti), Jūrmalas ielā (3 jauni balsti) un pie Liepājas Latviešu biedrības nama (2 jauni balsti).

No 2011. līdz 2014.gadam ar ES līdzfinansējumu tika īstenots Liepājas ielu apgaismojuma rekonstrukcijas projekts, kura kopējās izmaksas bija vairāk nekā 21,5 miljoni eiro.

Ielu apgaismojums iepriekš ir rekonstruēts, īstenojot arī citus ES struktūrfondu projektus, piemēram, veicot Brīvības, Zirņu, Pulvera, Zemnieku, Tirgus ielas rekonstrukciju, kā arī pašvaldības atbalstītos pagalmu labiekārtošanas projektus.

Pēc visu šo projektu īstenošanas pilsēta daudz labāk tumšajā laikā ir apgaismota; arī nomalēs, kur daudzviet apgaismojuma nebija vispār; ir sakārtotas ietves, brauktuvju apmales, zaļās zonas.

Iepriekšējos četros gados ir nomainītas ap 90 procentiem no agrākajām apgaismojuma iekārtām, taču nepārbūvēti ir palikuši apgaismojuma tīkli lielākajā daļā Jaunliepājas. Šeit būtiski uzlabojumi tuvākajos gados ir atkarīgi no iespējām piesaistīt līdzekļus jaunajā Eiropas Savienības struktūrfondu finansēšanas periodā (2014. – 2020.g.).