Reģionālajā atkritumu apsaimniekošanas centrā SIA "Liepājas RAS" viesojās atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumu pārstāvji no Veļikijnovgorodas un Sanktpēterburgas.

Vizītes mērķis bija iepazīties ar "Liepājas RAS" poligonā "Ķīvītes" izmantojamo Somijas atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ražotāja "TANA Oy" tehniku tās praktiskajā darbībā.

Poligonā "Ķīvītes" atkritumu priekšapstrādi veic "TANA" priekšapstrādes iekārta ar to apkalpojošo tehniku un kompaktors. Šī tehnika tika iegādāta ES KF līdzfinansētā projekta "Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas sistēmas attīstība Liepājas reģionā – poligona Ķīvītes infrastruktūras pilnveidošana" ietvaros, lai nodrošinātu atbilstošus atkritumu apsaimniekošanas procesus.

Viens no vadošajiem pasaules atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ražotājem "TANA Oy" ir aicinājis "Liepājas RAS" pilnveidot turpmāko sadarbību nākotnē, demonstrējot tehniku praktiskā pielietojumā, tādējādi izmantojot iespējas, ko sniedz reģionālā atkritumu apsaimniekošanas centra izdevīgā ģeogrāfiskā atrašanās vieta starp Austrumeiropu un Krieviju, inženiertehniskie parametri, tehnoloģiskais aprīkojums un tā iespējas, kā arī profesionālā cilvēkresursu kapacitāte.