Uzsākoties peldsezonai, pludmalē un Jūrmalas parkā izvietoti jauni lielformāta informācijas plakāti, kas palīdzēs orientēties gan parka teritorijā, gan pludmales zonā.

Parkā izvietotajos stendos attēlota parka karte ar nozīmīgākajiem objektiem un aktivitāšu iespējām, kā arī norādīta informācija par operatīvo dienestu darbu un svarīgākie telefona numuri. Parkā izvietoti trīs stendi. Tie atrodas Peldu un Liepu ielas krustojumā (pie bungām), Peldu ielas galā pie Kūrmājas prospekta, kā arī Jūrmalas un Liepu ielas krustojumā.

Pludmales stendos uzskatāmi parādīts pludmales zonējums, lai ikviens pludmales apmeklētājs būtu informēts par to, kurā vietā ir mierīgā atpūtas zona, kurā – aktīvā. Stendā ietverta informācija arī par glabāšanas dienesta darbu, drošību, peldūdens kvalitātes mērījumiem, kā arī dažādi skaidrojumi, kurus būtiski zināt ikvienam pludmales apmeklētājam. Pludmales stendi izvietoti Pērkones ielas galā, Liedaga ielas galā un pie abām glābšanas stacijām.  

Atgādinām, ka peldvietai pie stadiona ir piešķirts Nacionālais peldvietu kvalitātes sertifikāts. Kā informē vides aizsardzības vecākā speciāliste Dace Liepniece, 7.maijā Veselības inspekcija veica peldūdens monitoringu un kā rāda iegūtie analīžu rezultāti – ūdens kvalitāte ir laba un visās pilsētas peldvietās (DR peldvietā, peldvietā pie stadiona, grants karjerā „Beberliņi”) peldēties ir atļauts.