Liepājā šoruden ielās, parkos un skvēros turpinās jaunā dizaina atkritumu tvertņu uzstādīšana. No 100 tvertnēm, kas iegādātas iepirkuma rezultātā, ir uzstādītas 43. Pēc Komunālās pārvaldes pasūtījuma uzstādīšanu veic SIA "Tranzīts L", kas ikdienā apsaimnieko minēto inventāru, informē sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.

Jauna dizaina atkritumu urnu uzstādīšana šoruden notiek arī citās pilsētas daļās, ne tikai Vecliepājā un Jūrmalas parka rajonā, kur pamatā tas darīts iepriekšējos divos gados.

Kopš septembra sākuma visvairāk atkritumu tvertņu ir uzstādīts Raiņa parkā – 23; te šoruden vēl izvietos 30 jaunās gružkastes. Vides labiekārtojums gājējiem tagad ir izmantojams arī Rīgas ielā – pie krustojuma ar Kaiju ielu un autobusu pieturvietā pie viesnīcas "Amrita", kā arī Jaunajā ostmalā – starp tiltiem.

Gružkastu izvietošana vēl notiks Dienvidrietumu mikrorajonā – Liedaga ielā, Vētru ielā, Vaiņodes ielā un pie pilsētas abām robežām, atsevišķās vietās Vecliepājā, kā arī ostmalā, pie Loču torņa un Jahtu ostas.

Darbi šajā rudenī ir iepriekšējos gados uzsāktā atkritumu vākšanas inventāra nomaiņas un skaita palielināšanas plāna turpinājums.

Jaunās atkritumu urnas ir funkcionālākas par seklajām betona gružkastēm, kādas pilsētā galvenokārt tika izmantotas iepriekš.

Jaunās tvertnes ir izskatā pievilcīgākas, izturīgas, lietošanā noderīgākas par līdz šim izmantotajiem paraugiem/risinājumiem, kuros samestos atkritumus nereti izvazāja putni vai izpūta vējš. Tagad šī problēma kopumā ir atrisināta. Vienlaikus ar jaunā inventāra uzstādīšanu betonā atlietās atkritumu urnas tiek aizvāktas un utilizētas.
 
Jaunā parauga atkritumu tvertne sastāv no cilindrveida korpusa, iekšējā cinkota skārda ieliktņa ar rokturiem un atverama vāka; aprīkojums veidots tā, lai būtu ērti atkritumus ievietot un iztukšot vai iztīrīt iekšējo tvertni. Dizains apgrūtina putniem un dzīvniekiem piekļūt atkritumiem. Vienas tvertnes tilpums – 70 litri.

Atkritumu urnas šogad piegādājis uzņēmums SIA "AD Systems".

Uzziņai
Jaunā parauga atkritumu urnu piegāde un uzstādīšana
2019.gadā iegādātas un uzstādītas – 100 gab., par 28 416 EUR, ar PVN;
2020.gadā – 100 gab., par 20 570 EUR, ar PVN;
2021.gadā ir iegādātas 100 gab., par 30 855, ar PVN.