Liepājas pašvaldība nolēmusi nojaukt vairākas tās īpašumā esošas būves, kuras degradē vidi. Viena no tām ir būve Eduarda Tisē ielā 54A. Kā skaidroja domes izpilddirektora vietnieks Mārtiņš Tīdens, būve atrodas aiz ielas sarkanās līnijas, ir morāli un fiziski nolietojusies un funkcionāli nav izmantojama.


Tāpat paredzēts nojaukt dzīvojamo ēku Jelgavas ielā 39 kopā ar divām palīgēkām. Ēkas nav atjaunojamas, vidi degradējošas, sagruvušas, cilvēku drošību apdraudošas.

Lēmuma izpildi uzdots organizēt Nekustamā īpašuma pārvaldei šim līdz 2020. gada 31. decembrim.