Pabeigti kanalizācijas kolektoru būvdarbi Saraiķu, Talsu, Ploču ielā projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6.kārta", informē uzņēmums "Liepājas ūdens".

Kā informē atbildīgā par publicitāti projektā Sarmīte Jēkabsone, ekspluatācijā ir pieņemts objekts "Kanalizācijas kolektoru būvniecība ar pievadiem ielu sarkano līniju robežās Saraiķu, Talsu un Ploču ielā, Liepājā".

Būvdarbi tika veikti SIA "Liepājas ūdens" un AS "UPB" noslēgtā būvdarbu līgumu "Uzlabojumi kanalizācijas sistēmā Liepājā" ietvaros. Līgums tiek realizēts Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projektā "Ūdenssaimniecības attīstība Liepājā, 6. kārta".

Saraiķu, Talsu un Ploču ielā izbūvēti jauni centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadi kopā 814 metri, tai skaitā Saraiķu ielā 320 metri, Talsu ielā 306 metri un Ploču ielā 297 metri. Visās minētajās ielās ir izbūvēti ari kanalizācijas pievadi ielu sarkano līniju robežās katrai dzīvojamai mājai. Šajās ielās kopā izbūvēti 110 metri jaunu pievadu.

Māju īpašnieki minētajās ielas tiek aicināti nevilcināties un veikt pieslēgumu izbūvi pie jaunajiem centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadiem, kļūstot par mūsu abonentiem un arī uzlabojot savus sadzīves apstākļus.

Šobrīd jaunu centralizētās kanalizācijas sistēmas cauruļvadu būvdarbi turpinās Svētes un Ezermalas ielās, pieņemšanai ekspluatācijā tiek gatavots objekts 14. novembra bulvārī.