Liepājas Universitātē turpinās darbs pie projekta infrastruktūras un mācību aprīkojuma modernizācija prioritāro virzienu studiju kvalitātes uzlabošanai.

Kā informē Liepājas Universitātes Sabiedrisko attiecību daļas vadītāja Simona Laiveniece, augustā tika uzsākta projekta 10. un 11. kārtas īstenošana. Būvdarbus veic SIA "Astros Ltd".

Projekta ietvaros notiek kāpņu telpu un auditoriju remonts visos stāvos, un darbu nodošanas termiņš ir 30. septembris. Ar būvdarbu veicējiem ir panākta vienošanās, ka kāpņu telpu remonts tiks pabeigts iespējami īsākā termiņā, lai nodrošinātu piekļuvi jau izremontētajām auditorijām un maksimāli maz traucētu studiju procesu. "Mēs darām, ko varam," saka būvnieki, uzsverot, ka studentiem un darbiniekiem mēneša beigās būs iespēja mācīties un strādāt izremontētās telpās.

Projektā paredzētie darbi būs pabeigti līdz septembra beigām un tik vērienīgi darbi nākotnē nav paredzēti, jo Liepājas Universitātes galvenā ēka būs sakārtota. Atlikušajās augusta dienās augstskolā notiek papilduzņemšana un gatavošanās jaunajam mācību gadam, kurā mācības uzsāks apmēram 1500 studentu.