Līdz maija beigām jātop diviem būvprojektiem, kas saistīti ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvaldes iecerēto jahtu ostas rekonstrukciju.

Kā pastāstīja SEZ pārvaldes Drošības, aizsardzības un vides daļas vadītājs, kā arī jahtu ostas projekta vadītājs Kaspars Poņemeckis, projektēšanas līgums ir noslēgts ar SIA "K Idea", kura jau izstrādāja būvprojektus minimālajā sastāvā. Cenu aptaujā gan piedalījušies vairāki projektētāji, tomēr labākais piedāvājums bijis tieši Andra Kokina arhitektu birojam.

Jahtu ostas projekts ir sadalīts divās daļās – viens no būvprojektiem top jahtu ostas biroja ēkai, otrs – teritorijas labiekārtojumam un peldošo piestātņu rekonstrukcijai. Abi būvprojekti jāizstrādā līdz 30.maijam.

Portāls jau pērn rakstīja, ka SEZ pārvalde plāno šajā pavasarī sākt jaunā jahtu centra un piestātņu būvi, bet līdz gada beigām projektu pabeigt.

Kaspars Poņemeckis apliecināja, ka cer jau jūnijā izsludināt iepirkumu praktiskajiem būvniecības darbiem. Abiem būvprojektiem konkursā tiks meklēts viens būvnieks, jo tie ir cieši saistīti, iepriekš irliepaja.lv sacīja Poņemeckis.

Viņš arī apliecināja, ka pēc jahtu ostas rekonstrukcijas pabeigšanas divās piestātnēs – 80. un 81. – tā spēs uzņemt līdz pat 100 jahtām.

Uzziņa
Jahtu ostas projektā paredzēts:
izbūvēt vairāk nekā pussimts peldošās piestātnes dažāda izmēra jahtām un kuteriem, kas aprīkotas ar elektrības un ūdens pieslēgumiem, kā arī apgaismojumu un drošības aprīkojumu;
rekonstruēt ostas 80. piestātnes koka un betona konstrukcijas, kā arī elektroapgādes un ūdensapgādes tīklus, pielāgojot tos jahtu ostas vajadzībām, plānots arī uzstādīt divus papildus drošības posteņus uz stacionārās piestātnes;
uzbūvēt jahtu ostas ofisa ēku, kurā paredzētas četras sanitārās telpas ar dušām un WC, veļas mazgāšanas aprīkojums, telpa personāla vajadzībām un viesu uzņemšanai ar tūrisma informācijas punktu, ēka un sanitārās telpas tiks pielāgotas cilvēkiem ar kustību traucējumiem;
uzstādīt nožogojumus noejai uz peldošajām piestātnēm un uzstādīt videonovērošanas sistēmu, uzlabojot vispārējo drošības līmeni jahtu ostā, plānots izstrādāt jahtu ostas ārkārtas gadījumu evakuācijas plānu;
izveidot Jahtu ostas interneta mājas lapu;
nodrošināt bezmaksas Wi-Fi pārklājumu visā jahtu ostas teritorijā, kā arī aktuālās informācijas stenda izvietošanu.

Jahtu ostas būvniecības plānotais finansējums ir 447 321,40 eiro. Jahtu ostas modernizāciju Liepājas SEZ pārvalde īsteno Latvijas – Igaunijas pārrobežu projekta "Labāks jahtu ostu tīkls" ietvaros, un to 80% apmērā finansē ES "Interreg" programma.

(Avots: SEZ pārvalde)