Liepājas pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam atkritumu sētiņu izveidei, līdz 30. aprīlim iesniedzot projektu pieteikumus.

2019.gadā kopējais pieejamais līdzfinansējums ir 4000 eiro, informē domes sabiedrisko attiecību speciāliste Kristīne Čabikina.

Liepājas pašvaldība izstrādājusi līdzfinansējuma programmu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju atbalstam jaunu sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei.
Viena atkritumu savākšanas punkta izveides vidējās izmaksas (gan dokumentācijas izstrādes, gan būvniecības kopējās izmaksas) ir aptuveni 1600 eiro. Viena projekta ietvaros paredzēts līdzfinansējums līdz 50% apmērā no sadzīves atkritumu savākšanas punkta izveides izmaksām, bet ne vairāk kā 800 eiro.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir:
• vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem,
• vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem un kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams”.
Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju var atrast pašvaldības mājaslapā: www.liepaja.lv/atkritumu-projekti.

Divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības, kuru piesaistīto zemesgabalu robežas ir savienotas, var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu.

Projekta pieteikums jāiesniedz Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, personīgi vai nosūtot pa pastu.
 
Jautājumiem un konsultācijām

Konsultācijas var saņemt Nekustamā īpašuma pārvaldē:
• rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv,
• zvanot pa tālruni: 63404717 vai 29407687.