Liepājas pašvaldības administrācija aicina iedzīvotājus pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam atkritumu sētiņu izveidei, līdz 2.novembrim iesniedzot projektu pieteikumus. 2020. gadā kopējais pieejamais līdzfinansējums atkritumu sētiņu izveidei bija 3 200 eiro.

Iedzīvotāji konkursa līdzfinansējumam aicināti pieteikties, lai uzlabotu vides kvalitāti daudzdzīvokļu namu apkārtnē, kā arī veicinātu dalītās atkritumu vākšanas sistēmas ieviešanu.

Pašvaldība projektu konkursā līdzfinansējumu piešķir sadzīves atkritumu savākšanas punktu izveidei 50% apmērā no būvniecības un būvniecības dokumentācijas sagatavošanas izmaksām, bet ne vairāk par 800 eiro. Šobrīd kopējais pieejamais līdzfinansējums jeb līdzekļu atlikums konkursam ir 2400 eiro.

Uz līdzfinansējumu var pretendēt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, kuru kopējā platība ir vienāda vai lielāka par 1000 kvadrātmetriem, kā arī ēkas, kuras ir ieguvušas titulu “Sakoptākais nams” un kuru platība ir vienāda vai lielāka par 800 kvadrātmetriem.

Arī divu vai vairāku daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku kopības var vienoties par kopīgu projekta iesniegšanu. Līdzfinansējumu rindas kārtībā saņems ikviena daudzdzīvokļu māja, kura būs aizpildījusi pieteikuma formu un izpildījusi konkursa prasības.

Plašāku informāciju par konkursa nosacījumiem un nepieciešamo dokumentāciju var skatīt mājaslapas www.liepaja.lv sadaļā Atbalsts atkritumu sētiņu izveidei.

Projektu pieteikumus līdz 2. novembrim var iesniegt klātienē Liepājas pašvaldības administrācijā vai nosūtīt pa pastu, adresējot Liepājas pašvaldības administrācijas Apmeklētāju pieņemšanas centram, Rožu ielā 6.

Konsultācijas var saņemt Nekustamā īpašuma pārvaldē, rakstot uz e-pastu: aivars.kanka@liepaja.lv, zvanot pa tālruni: 63404717 vai 29407687,
informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.