Lai veiktu administratīvās ēkas Kaiju ielā 12/14 pārbūvi par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, no 26. aprīļa līdz 29. aprīlim tiek slēgta satiksme Kroņu ielā, posmā no īpašuma Kroņu ielā 2 līdz Kaiju ielai. Autovadītāji aicināti būt uzmanīgiem, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Būvuzņēmējam būvdarbu laikā jānodrošina nekustamā īpašuma īpašniekiem piekļūšanu zemesgabaliem, operatīvo un specializēto transportlīdzekļu piekļūšana zemesgabaliem un netraucētu caurbraukšanu, gājēju drošu pārvietošanos, kā arī ielas posmos, kur netiek veikti darbi, nodrošināt transporta kustību.

Darbus, pamatojoties uz Liepājas pilsētas domes 2012. gada 20. decembra saistošo noteikumu Nr.33 "Par rakšanas darbu veikšanu Liepājas pilsētā" 7. punktu, veiks SIA "BL inženiertīkli".