Šā gada oktobrī atkritumu apsaimniekošanas uzņēmums "Liepājas RAS" aicināja skolēnus piedalīties zīmējumu konkursā "Dzīvo zaļi!". Konkursam iesūtīti 252 zīmējumi no 22 skolām.

Skolēnu uzdevums bija uzzīmēt zīmējumu par dabas aizsardzības un zaļas dzīvošanas tēmām ar vadmotīvu "Dzīvo zaļi!".

Savas zaļās dzīvošanas idejas bija iesūtījuši skolēni ne tikai no Liepājas reģiona skolām, bet arī no Bejas pamatskolas Alūksnes novadā un Riebiņu novada vidusskolas Latgalē. Aktīvi zīmētāji ir arī Saldus novada Rubas un Pampāļu skolās, kā arī Skrundas novada Rudbāržu skolā un Brocēnu novada Gaiķu pamatskolā.
Konkursa "Dzīvo zaļi!" mērķis bija pievērst skolēnu uzmanību vides aizsardzībai, dabas resursu saudzēšanai un zaļajam dzīvesveidam. Apskatot iesūtītos zīmējumus, ir redzams, ka skolēni vēlas būt videi draudzīgi,  un zaļas idejas viņiem netrūkst.

Vēl novembrī notiks zīmējumu vērtēšana, lai atlasītu labākos, kuri tiks iekļauti SIA "Liepājas RAS" veidotā kalendārā. Tiks vērtēta zīmējuma oriģinalitāte, tehniskais izpildījums un atbilstība tēmai. Tā kā iesūtītie zīmējumi ir tik daudz, uzņēmuma darbiniekiem nav viegli izvēlēties, kurus iekļaut kalendārā. Ir redzams, ka katrs skolēns ir centies un rūpīgi uzlicis savu "Dzīvo zaļi" ideju uz papīra. Tāpēc "Liepājas RAS" nolēmuši veicināšanas balviņas piešķirt katram konkursa dalībniekam. Konkursa rezultāti tiks paziņoti individuāli un publicēti mājas lapā www.liepajasras.lv.