Atbildot uz portāla jautājumu, pašvaldība sagatavojusi skaidrojumu, kā šogad Liepājā notiks klaiņojošo dzīvnieku izķeršana un aprūpe.

Liepājas pašvaldība arī šogad noslēgusi līgumu ar SIA „EKO Kurzeme" par klaiņojošo dzīvnieku izolāciju, kas veiks gan dzīvnieku ķeršanu, gan nogādāšanu pie vetārsta un pēc tam arī uz patversmi, par kopējo summu Ls 33 514,95, neskaitot PVN. Par šo summu gadā iespējams izķert 80 suņus un 500 kaķus.

Klaiņojošo suņu vai savainotu dzīvnieku izķeršana jāpiesaka SIA „Eko Kurzeme”, darba dienās zvanot uz tālruni 63423435, bet brīvdienās un nakts stundās zvanot uz tālruni 22004476.

Lai ierobežotu kaķu vairošanos, kopš 2008. gada rudens turpinās  bezsaimnieka kaķu sterilizācijas programma „Noķer – sterilizē – atlaiž”.

Kārtība ir šāda: pēc tam, kad Vides un veselības daļā saņemts daudzdzīvokļu mājas iesniegums par bezsaimnieku kaķu sterilizēšanu un noslēgta vienošanās ar programmas īstenotāju, kaķus noķer un nogādā pie veterinārārsta, kas tos sterilizē un iezīmē (tiek nogriezts kreisās auss galiņš).

Pēc vienas vai divām diennaktīm, bezsaimnieka kaķus nogādā atpakaļ viņu pastāvīgajā mītnes vietā. Uz katru atsevišķu adresi ir jābrauc vairākkārt, pat līdz 10 reizēm, jo nekad nav iespējams visus kaķus noķert uzreiz, skaidro pašvaldība. Jo lielāka ir kaķu kolonija, jo ilgāks laiks nepieciešams tās „apstrādei”. Gadījumā, ja dzīvnieks ir vecs un slims, viņu iemidzina.

Adreses, kurās apsaimniekotājs vai atsevišķi iedzīvotāji ir gatavi risināt bezsaimnieka kaķu problēmu humānā veidā, uzņemoties šo dzīvnieciņu barošanu arī pēc atgriešanas, tiek reģistrētas Vides un veselības daļā, Rožu ielā 6, 122. kabinetā vai pa tālruni 63404745 vai 63404744, norādot kontaktpersonu, telefonu un aptuveno kaķu skaitu.  

Saskaņā ar veterinārārstu sniegto informāciju, 2009. gadā 47 adresēs sterilizēti 333 kaķi, 2010. gadā 79 adresēs – 385 kaķi, 2011. gadā 109 adresēs – 541 kaķi, bet 2012. gadā 107 adresēs – 559 kaķi.

Pašvaldība arī atgādina, ka rūpējoties par dzīvniekiem, nevajadzētu aizmirst par elementāru kārtību – arī kaķu barošanā ir jāievēro zināmi noteikumi. Kaķus nedrīkst barot māju koplietošanas telpās un pēc tam, kad kaķi ir paēduši, vieta jāatstāj tīrībā un kārtībā, savācot visus trauciņus, ēdiena atliekas u.tml. Nepieļaujama ir ēdiena izmešana pa logiem vai no balkoniem.

Tāpat nav pieļaujama kaķu „māju būvniecība” – dažādu kastu, vecu mēbeļu vai citu priekšmetu novietošana māju pagalmos vai to piegulošajās teritorijās. Humānākais veids daudzdzīvokļu mājās būtu atstāt iespēju kaķiem patverties pagraba priekštelpā.

SIA „Eko Kurzeme” piedāvā pilsētas iedzīvotājiem maksas pakalpojumu par mājdzīvnieku mirstīgo atlieku savākšanu un apglabāšanu slēgtā kapsētā. Maksa par šo pakalpojumu atkarīga no dzīvnieka lieluma.

Veterinārās aprūpes iestādes, ar kurām pašvaldībai ir noslēgts līgums par bezsaimnieka kaķu sterilizāciju un eitanāziju ir:

SIA „Dzintara veterinārā klīnika”, Dzintaru iela 8, tālrunis 63481080,

Sarmas Korklišas veterinārā prakse, Lāčplēša iela 64, tālrunis 63428050,

Briedes veterinārā ambulance, Malkas iela 1, tālrunis 29129188,

IK „VINNI”, Mežu iela 29, tālrunis 63488857.