Vasaras vidū sākās pludmales Glābšanas stacijas remonts. Komunālā pārvalde jau sniedza atbildi, kāpēc tagad, bet nu – kāpēc vispār bija jāremontē.

Glābšanas stacijā kopš jūlija sākuma notiek ēkas atjaunošanas darbi, lai turpmāk nodrošinātu tās drošu ekspluatāciju, skaidro pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālists Aigars Štāls.
 
Kādi darbi tad notiks?

"Paredzēta ēkas pamatu hidroizolācija un siltināšana, telpās tiks nomainītas grīdas, veikts kosmētiskais remonts un paredzēta kāpņu izbūve uz jumta tornīti, un citi darbi.

Garāžas daļā paredzēta logu aiļu un vārtu ailes pārsedžu stiprināšana, dienvidu ārsienas plaisu konstruktīva stiprināšana un citi darbi".

Būvdarbus veic SIA "Baltic House Systems", projektētājs SIA "V Projekts" (U. Vecvagars), pasūtītājs – Komunālā pārvalde.

Pārbūves darbu termiņš ir šā gada septembra beigas. Izmaksas – nepilni 46 000 eiro ar PVN.

Uz ēkas atjaunošanas darbu laiku Glābšanas dienests pārvietots uz diviem celtnieku vagoniņiem, kas uzstādīti pludmales zonā – cilvēkiem un tehnikai.

"Glābšanas dienests savas funkcijas veic nepieciešamajā apjomā un veidā, izmantojot arī pludmales videonovērošanas sistēmu," apliecina Štāls.  

Iepriekš pārvalde skaidroja, kāpēc remonts uzsākts tieši pludmales sezonas vidū:

"Tikai 2017.gada 12.oktobra budžeta grozījumos tika piešķirti finanšu līdzekļi Glābšanas stacijas ēkas tehniskai apsekošanai un būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādei. Lai paātrinātu rezultātu, jau pirms plānotajiem budžeta grozījumiem tika veikta pretendentu cenu aptauja ēkas tehniskajai apsekošanai – 2017.gada 14.augustā. Pēc tehniskās apsekošanas, 2018.gada budžeta sagatavošanas gaitā, tika izvērtētas tehniskās vajadzības un finanšu iespējas. 23.janvārī tika noslēgts līgums par būvprojekta izstrādi, bet būvprojekts akceptēts Būvvaldē 26.aprīlī. Pēc publiskā iepirkuma veikšanas, lēmums par būvdarbu uzsākšanu pieņemts 6.jūnijā. Būvdarbi Glābšanas stacijas ēkā (Jūrmalas parks 2) uzsākti 26.jūnijā".

Glābšanas stacijas ēka būvēta 1954. gadā. Cita vēsturiska informācija par ēku nav zināma.