Viens no pozīcijas un opozīcijas strīdus jautājumiem aizvadītajā, 12.jūlija, domes sēdē bija lēmumprojekts "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā".

Ar Vides nodaļas sagatavoto lēmumprojektu iepazīstināja vicemērs Gunārs Ansiņš, informējot, ka, ņemot vērā izmaiņas normatīvajos aktos, ir izstrādāti jauni saistošie noteikumi "Par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu Liepājas pilsētā", kas ietver visus ar pašvaldības kompetenci saistītos jautājumus par mājas (istabas) dzīvnieku turēšanu.

Saistošajos noteikumos noteikta mājas dzīvnieku – suņu, kaķu un mājas (istabas) sesku – turēšanas kārtība, klaiņojošu, bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušu un agresīvu dzīvnieku izķeršanas kārtība, mājas dzīvnieku īpašnieka tiesības un pienākumi Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā, kā arī noteikta pašvaldības institūcija, kas veic noteikumu par mājas dzīvnieka reģistrācijas kārtību izpildes uzraudzību un kontroli.

irliepaja.lv skaidroja domes Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļas Vides pārvaldības speciāliste Aija Štāle, būtiskākās izmaiņas ir saistītas ar to, ka turpmāk pie dzīvojamajām mājām drīkstēs barot sterilizētus bezsaimnieku kaķus  tikai tad, kad būs saņemta dzīvokļu īpašnieku biedrību vai kopsapulces atļauja. Ja tāda atļauja nebūs, pašvaldības policija varēs sodīt kaķu barotājus. Tāpat būs jānodrošina barošanas vietas sakopšana.

"Tajās mājās, kur kaķi ir sterilizēti un kur tiek veikta barošanas vietu sakopšana, problēmu nav, bet problēmas ir gadījumos, kad pie mājām notiek nekontrolēta barošana, veidojot netīrību un piegružojot apkārtni, par ko iedzīvotāji, protams, iebilst un šādā gadījumā ir pret kaķu barošanu. Ja radīsies strīdus situācijas, kurās māja netiks galā, pašvaldības policija iesaistīsies".

Ansiņa aicinājumam balsot par sagatavoto lēmumprojektu domes sēdē iebilda deputāts Valērijs Agešins, norādot, ka, ierobežojot kaķu populāciju, draud briesmas, ka savairosies grauzēji. Kas tad ir sliktāk – kaķi vai žurkas? – jautāja Agešins. Ansiņš nenoliedza, ka arī Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) rekomendējot sterilizētu kaķu turēšanu, taču, kā norādīja Ansiņš, kaķu ir savairojies nesamērīgi daudz. Arī domes Vides nodaļas vadītāja Dace Liepniece norādīja, ka jaunie noteikumi nav vērsti pret kaķu barošanu, bet to mērķis ir veicināt kaķu sterilizāciju. Tomēr Agešins savu pārliecību nemainīja, norādot, ka jaunie noteikumi "neveicinās neko". Sēdes vadītājs Uldis Sesks mudināja Agešinu nākt klajā ar "kādu racionālu priekšlikumu", uz ko deputāts atbildēja, ka viņam esot racionāls priekšlikums: atlikt lēmuma pieņemšanu. "Tātad jums nav neviena racionāla priekšlikuma," savukārt secināja Sesks. Gunārs Ansiņš, atbildot uz Agešina iebildumiem, norādīja, ka par kaķu turēšanu un sterilizēšanu, tāpat ka par citiem kopīpašuma apsaimniekošanas jautājumiem,  ir jādiskutē iedzīvotāju kopsapulcēs.

Opozīcijas ("Saskaņa") deputāti balsojumā lēmumu neatbalstīja, taču ar balsu vairākumu tas tika pieņemts.

Saistošie noteikumi stāsies spēkā pēc tam, kad tos būs apstiprinājusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM).

Uzziņa
Būtiskākie jauno noteikumu punkti:

9.Dzīvojamo māju īpašumā esošajā piegulošajā teritorijā var tikt turēti sterilizēti bezsaimnieka kaķi ar nosacījumu, ja:
9.1.atbilstoši īpašnieku noteiktajai kārtībai ir saņemts dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums;
9.2.tiek nodrošināta to labturība un apzīmēšana;
9.3.personas, kuras veic bezsaimnieka kaķu barošanu, nodrošina barošanas vietas sakopšanu.

16.Pašvaldības iestāde "Liepājas pilsētas Pašvaldības policija" kontrolē Noteikumu izpildi, tajā skaitā veic mājas (istabas) dzīvnieku reģistrācijas izpildes uzraudzību un kontroli, sastāda administratīvā pārkāpuma protokolu un pieņem lēmumu par administratīvā soda (brīdinājums vai naudas sods) piemērošanu.