Lai iepazīstinātu lasītājus ar Liepājas vēsturi, portāls turpina savu jauno rakstu sēriju "Kādas bildes stāsts". Šajā sērijā tiek apskatītas un aprakstītas fotogrāfijas no populārās Liepājas vēsturisko bilžu grāmatas "Pastaiga pa skaisto Liepāju", kuru biedrība "Liepāja 400" izdeva šāgada pavasarī.

Piektais stāsts ir par skatu uz kooperatīva "Zieds" beķerejas un konditorijas veikalu.

Ja nopietni, tad šajā fotouzņēmumā 1933.gada vasarā nebija domāts iemūžināt stāstu par Liepājas patērētāju kooperatīva "Zieds" beķerejas un konditorijas veikala Brīvības ielā 56 ļaudīm.

Taču, pār plecu sirdīgi nesdams AGFA fotoaparātu, statīva trijkāji un smago stikla fotoplašu somu, pa Brīvības ielu fotogrāfs soļoja uz Liepājas  dzelzceļa darbnīcām, jo tur šajā dienā jubilejā sveica darbnīcu galveno inženieri. Vecliepājas fotogrāfs uz brītiņu piestāja kooperatīva veikaliņā remdēt slāpes ar zelteri. Tur tad arī fotomeistaru uzrunāja Līzbeta Apogs no Annas ielas, kurai nupat vēderainajā skārda kannā šļundēja nopirktā krievu petroleja (ar tādu nosaukumu Liepājā pazina Nobelu petrolejas spīķeri Kalpaka ielā) no "Zieda" mucas. Lai tak uztaisot kādu bildi ar nabagu Jaunliepājas cilvēkiem ar!

Attēla fragments.

Liepājas patērētāju kooperatīvs "Zieds" bija viens no vecākajiem Liepājas patērētāju kooperatīviem Lejaskurzemē, dibināts 1909. gadā "kādā tumšā Jaunliepājas pagrabā". "Zieds" vairākkārt pārreģistrēja savus statūtus un mainīja valdes sastāvu. 1930. gada 15. jūlijā "Zieda" pilnsapulcei ilggadējais valdes priekšsēdētājs Edvards Zeberliņš bija ziņojis, ka kooperatīvā ar lemttiesīgām pajām piedalās 2030 biedru un tā aktīvos esot gandrīz 3 miljoni latu.

1931. gadā "Zieda" veikali bija atvērti Bernātu ielā 21, Jūrmalas ielā 4 un 11, Siena tirgū 2, Kapsētas ielā 11, Lāču, tagad Lāčplēša ielā 51, Meža ielā 47, Zirņu ielā 14. 1937. gadā, kad kooperatīvs apvienojās ar bijušo konkurentu, "Kurzemes ekonomisko biedrību", "Ziedam" piederēja  15 veikali, divas noliktavas un divas maizes ceptuves – Brīvības ielā 56  un Raiņa ielā 19.  

Taču ne viss bija noritējis gludi arī pie škietami sirdsšķīstiem Jaunliepājas latviešu proletāriešiem – tā veikala Lāču ielā 51 bodnieci Jūliju-Elzu Timbergs policija bija pieķērusi tirgojamies ar viltotu pienu (respektīvi, ar baltkaļķa tumi), Vidusceļa ielas 15 veikalā Dārtai Ernai Preisai piens bijis bojāts, ieskābis un netīrs, bet Zirņu ielas 14 veikalā komijs Jānis Brislovs 1936. gada 21. janvārī esot patvaļīgi slēdzis veikalu un atrasts Kaiju ielas šeņķī "Zelta Enkurs", kur kopā ar "mīlas priesterienēm" nodevies "spirituoziem dzērieniem par veikala kases naudu".

Vairākkārt kooperatīva revidenti secināja tradicionālu un arī mūsdienās novērotu lipīgu maldu – ikdienas kases ieņēmumus sajaukt ar peļņu, bet visbiežāk – "preces dot uz krīta". Parādus bieži neatmaksāja, no rokas mutē dzīvojošie tos apstrīdēja, apgalvojot, ka uz melnās tāfeles kaut kas "neštimm", jo "neģēlis komijs tur esot pierakstījis klāt paša tēriņu".

Šajā fotogrāfijā redzamas tikai uz vienu laika zibsni aplūkojamas Jaunliepājas liepājnieku sejas, kas priecīgi pozē fotogrāfam, iespējams, 1933. gada vasarā. "Zieda" darbinieku grupiņā redzams arī toreizējais kooperatīva valdes priekšsēdētājs Zamuels Bužāns (1866. – 1937). 

Attēla fragments.

Grāmatu "Pastaiga pa skaisto Liepāju", kurā ir vairāk nekā 200 vēsturisko bilžu, mūsu pilsētā var iegādāties grāmatnīcās "Zvaigzne ABC", "Jānis Roze" un "Globuss", Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojā, viesnīcās "Promenade Hotel" un "Art Hotel Roma", kā arī pašā biedrībā "Liepāja 400", zvanot 26559809.