Liepājas pašvaldība izsludinājusi ielu apgaismojuma rekonstrukcijas konkursu, liecina informācija pašvaldības mājaslapā, ziņo LETA.

Iepirkums sastāv no divām daļām: ielu apgaismojuma rekonstrukcijas un ietves un veloceliņa izbūves.

Ielu apgaismojuma rekonstrukcija veicama atbilstoši SIA "IK projekts" izstrādātajam tehniskajam projektam Grīzupes, Kārklu, Kazdangas, Cīravas, Durbes, Dundagas, Ploču, Sūkņu, Vērgales, Nākotnes un Cukura ielā vai to posmos. Savukārt ietves un veloceliņa izbūve veicama atbilstoši SIA "Firma L4" izstrādātajam tehniskajam projektam Cukura ielas posmā no Grīzupes ielas līdz Ģenerāļa Baloža ielai.

Pretendents piedāvājumu var iesniegt tikai par abām iepirkuma daļām kopā.

Paredzamā līgumcena iepirkuma daļai "Ielu apgaismojuma rekonstrukcija" ir 703 047 eiro (494 101 lats) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN), bet iepirkuma daļai "Ietves un veloceliņa izbūve" - 196 888 eiro (138 372 lati) bez PVN.

Būvdarbus plānots sākt 2014.gada aprīlī vai maijā.

Piedāvājumus konkursā var iesniegt Liepājas pilsētas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā līdz 2014.gada 8.janvāra plkst.14.