Kam jāsoda vainīgais, kas tīši vai aiz neuzmanības sabojājis kokus pilsētas teritorijā? Pašvaldība un Vides pārvalde spēlē „futbolu”, jo ne viena, ne otra tā īsti negrib ar to noņemties.

Nesen rakstījām par mehāniski sabojātiem kokiem būvlaukumā Jūrmalas parka teritorijā, kur īpašnieks jauca nost ēku. Pašvaldības policija, saņēmusi portāla lasītāja sūtīto ziņu, operatīvi reaģēja un sastādīja administratīvā pārkāpuma protokolu, kas būtu jāizskata domes Administratīvajā komisijā.

Protokols nonāca domes Administratīvajā komisijā, kurai bija jālemj par sodu. Taču no komisijas vadītājas Daces Arājas saņēmām šādu atbildi:

„Atbildība par koku patvaļīgu ciršanu un bojāšanu ir paredzēta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 67.pantā. Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 210.panta pirmo daļu iepriekš minētā pārkāpuma lietas izskatīšana neietilpst Liepājas pilsētas Domes Administratīvās komisijas kompetencē. Šāda veida pārkāpuma lietas izskatīšana un personas sodīšana neietilpst arī nevienas citas pašvaldības iestādes, tai skaitā Liepājas pilsētas pašvaldības policijas kompetencē.”

Vēstulē bija norādīts, ka šādas lietas (patvaļīga koku ciršanu un bojāšana) izskata Vides aizsardzības valsts iestādes, tātad to izskatīšana ietilpst tieši šīs institūcijas kompetencē. Tāpēc protokols nosūtīts izskatīšanai Reģionālajai vides pārvaldei.

Pēc šādas vēstules saņemšanas griezāmies pie Reģionālās Vides pārvaldes ar jautājumu – kāds sods piespriests vainīgajam?

Uz to saņēmām šādu Reģionālās Vides pārvaldes direktora vietnieka Roberta Bērziņa atbildi:

„Normatīvais akts, t.i. 02.05.2012. MK noteikumi Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" Valsts vides dienesta līdzdalību paredz tikai vienā gadījumā – izdodot atļaujas karjeru ierīkošanai. Visos pārējos gadījumos koku ciršanu ārpus meža zemes jāsaskaņo ar pašvaldību un arī īpašuma, kurā cērt, tiesisko valdītāju. Līdz ar to veidojas situācija, ka vienīgie, kas zina, vai koku ciršana notiek likumīgi (t.i. ar atļauju), ir pašvaldība.

Savukārt sodu par nelikumīgu koku ciršanu vai bojāšanu, kā norādījusi domes Administratīvā komisija, var uzlikt vides aizsardzības institūcijas, t.sk. Reģionālā vides pārvalde. Lai piemērotu sodu, ir jābūt fiksētam pārkāpumam un, vēlams, arī pārkāpējam. Tāpat mums ir nepieciešams apliecinājums, ka koku ciršanai ir bijusi vai nav bijusi atļauta.

Konkrētajā gadījumā protokolu par konstatēto saņēmām tikai 18.oktobrī. Diemžēl tas vēl nedod iespēju izskatīt lietu pēc būtības, jo protokola konstatējošā daļā ir nepietiekoša informācija, uz kuras pamata var lemt par administratīvās lietas ierosināšanu vai neierosināšanu. Tāpat pārvaldes rīcībā nav informācijas par Liepājas domes izsniegtajām atļaujām.”

Vai tas nozīmē, ka vainīgs tā arī sodu nesaņems? Roberts Bērziņš: „Mūsu turpmākā rīcība būs sekojoša – veiksim paši savu pārbaudi, lai fiksētu visus administratīvajā lietā izvērtējamos apstākļus, kā arī pieprasīsim pilsētas domei informāciju par izsniegtajām atļaujām konkrētajā vietā cirst kokus”.

Bērziņš portālam atzina, ka Valsts vides dienests jau vairākkārt ir vērsies Vides ministrijā ar priekšlikumu novērst diezgan absurdo situāciju, „ka pašvaldība nevar administratīvi sodīt par darbībām, ko tikai tā var atļaut”. Rezultātā samērā vienkārša lieta izvēršas vismaz pusotra mēneša garumā, secina Bērziņš.

Tieši tāpat situācija veidojusies arī ar koku ciršanu Pulvera ielā pavasarī.