No 15. līdz 30.novembrim Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) Dabas mājā bija aplūkojama Dabas aizsardzības pārvaldes Slīteres Nacionālā parka dabas centra ceļojošā izstāde "Dzīvība ezerā". Ar Liepājas pašvaldības atbalstu transporta nodrošināšanā šo izstādi īpaši aktīvi apmeklēja Liepājas skolu klašu grupas, informē Liepājas Izglītības pārvaldes vadītāja palīdze komunikācijas jautājumos Renāte Meļķe.

Skolēniem ierodoties Dabas mājā, tos sagaidīja izstādes viens no galvenajiem varoņiem – profesors sānpeldis, kurš animācijā skaidroja ezera veidošanās procesus un arī to, kā ezeri noveco. Apskatot informatīvos stendus, pildot dažādus uzdevumus un spēlējot ar ezeru saistītas interaktīvas spēles, apmeklētāji  padziļināti iepazinās ar ezera ekosistēmu. Īpaši lielu apmeklētāju interesi un popularitāti ieguva izstādes izziņas spēles, kurās varēja pārbaudīt savas makšķerēšanas iemaņas un trenēt atmiņu, spēlējot atmiņu spēli par ezera dzīvajiem organismiem.

Izstāde "Dzīvība ezerā" raisījusi pastiprinātu sabiedrības interesi un to kopā apmeklējuši 470 skolēni no 7 dažādām Liepājas izglītības iestādēm, turklāt nokļūšanai uz Dabas māju nodrošināti 19 pašvaldības transporta braucieni. Visbiežāk izstādi apmeklējuši skolēni no Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskolas – piecas dažādas klašu grupas, bet izstādes visaktīvāko apmeklētāju vecumposmā ierindojas 2.,  3. un 4. klašu skolēni. Izstāde ir bijusi pieejama arī sabiedrībai kopumā, ko izmantojuši gan Iļģu pansionāta klienti, gan vietējie pilsētas iedzīvotāji.

Izstāde tapusi ar Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.–2020.gadam līdzfinansētā projekta LIVE LAKE jeb "Ezeru pārvaldības un apsaimniekošanas uzlabošana Kurzemē un Ziemeļlietuvā" (nr. LLI-449) finansiālu atbalstu. Projekta kopējais finansējums ir 982 000 EUR, no tiem 85% sedz Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Par izstādes saturu pilnībā atbild Dabas aizsardzības pārvalde, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju. Vairāk: www.daba.gov.lv.