Gandrīz pēc pusotra gada pārtraukuma satiksmei atver Brīvības ielas posmu no Cukura ielas līdz pārbrauktuvei pie pilsētas robežas.

Šis ir viens no retajiem Liepājā realizētajiem projektiem, kas izpildīts par visiem simts procentiem, neko no projektā paredzētā nesvītrojot un ne no kā neatsakoties, atzina Liepājas domes izpilddirektors Edgars Rāts.

Turpmāk pakāpeniski tiks nomainītas satiksmi ierobežojošas ceļazīmes, un autobraucējiem, kas brauc uz vai no Liepājas vairs nebūs jāmēro garākais un sarežģītākais apkārtceļš pa Cukura un Pulvera ielu. Vienu šādu ceļazīmi – „ķieģeli” – ielas krustojumā ar 14. Novembra bulvāri ceturtdien simboliski demontēja domes priekšsēdētājs Uldis Sesks kopā ar būvuzņēmēju – SIA „Šlokenbeka” – pārstāvjiem.

Atjaunotā un satiksmei atvērtā ceļa posma priekšrocības varēs izmantot arī Jaunās pasaules mikrorajona iedzīvotāji un to uzņēmumu strādājošie, kuru darbavietas atrodas ielas malās.

„Satiksmei atklātajā ielas posmā vēl turpināsies apgaismojuma, luksoforu objektu, autobusu pieturu izbūve, jauno ceļa zīmju uzstādīšanas, pagaidu zīmju nomaiņa un citi labiekārtošanas darbi, taču tie nekavē automašīnu kustību,” skaidroja SIA „Šlokenbeka” atbildīgais būvdarbu vadītājs Māris Reimats.

Brīvības ielā rekonstrukcijas darbi vēl turpinās posmā no Cukura ielas līdz krustojumam ar Zemnieku ielu, lai gan arī šis posms ir pieejams satiksmei. Taču šeit iepriekš noteiktie satiksmes ierobežojumi joprojām būs spēkā, tāpēc autobraucēji ir aicināti joprojām vērīgi sekot ceļazīmēm un norādēm.

Visas Brīvības ielas rekonstruētās daļas atklāšana satiksmei plānota novembra otrajā pusē.

„Brīvības ielas posma rekonstrukcija ir ļoti nozīmīga, jo šis ir svarīgs transporta ievads, kas kopā ar rekonstruēto Zirņu, kā arī Ganību ielu pēc neilga laika veidos Liepājas transporta sistēmas mugurkaulu. Lai arī šis bija liels un sarežģīts projekts, tomēr jau tagad redzams, ka celtnieki ir strādājuši kvalitatīvi. Būvdarbu ģenerāluzņēmējs strādājis tā, lai maksimāli samazinātu neērtības satiksmes dalībniekiem, ko radīja šis apjomīgais projekts. Atjaunota Brīvības iela būs pievilcīga pilsētas vizītkarte un radīs labvēlīgu vidi uzņēmējdarbības attīstībai turpmāk,” uzsvēra domes priekšsēdētājs Uldis Sesks.

Brīvības ielas rekonstrukcijas darbi sākās 2010. gada maijā, un kopumā būvnieki iekļāvušies darbu grafikā. Nelielas aizķeršanās radīja neparedzēti atklājumi, tādi kā projektā neiezīmētas komunikācijas, senie Liepājas cietokšņa pamati un pat vesels tilts, kā arī šiem atklājumiem tsekojošie darbi, atzina „Šlokenbekas” tehniskais direktors Kārlis Balgalvis.

Visā rekonstruētajā Brīvības ielas posmā, kas ir 3,89 km garš, izbūvētas nepieciešamās apakšzemes komunikācijas – lietus ūdens novadīšanas sistēma, „Liepājas Metalurga” tehniskais ūdensvads, dzeramā ūdens un sadzīves kanalizācijas sistēma, sakaru komunikācijas, pārliktas kabeļu līnijas, kā arī pilnībā rekonstruēts ielas segums, izveidojot divas joslas katrā virzienā ar sadalošu starpjoslu.

Pēc darbu pabeigšanas pilnībā būs rekonstruēti pieci krustojumi, kuros uzstādīti jauni luksofori, izbūvētas 15 autobusu pieturas, izveidotas pievilcīgas zaļās zonas, gājēju ietves un veloceļi, kā arī rekonstruētas vairākas blakus ielas,” informēja Attīstības pārvaldes projektu koordinators Uldis Klaks – Kleins.

Viens no svarīgākajiem darbiem, kas jāpaveic, ir teritorijas apzaļumošana – kopumā nocirsto koku vietā būs iestādīti 1035 koki, veidojot aleju paralēli jaunajām ietvēm un veloceļiem. Apzaļumošanas darbi šobrīd tuvojas nobeigumam.

Gādāts arī par cilvēkiem ar kustības traucējumiem, tāpēc ietvju platumi šeit pārsniedz invalīdu ratiņu divvirzienu satiksmei noteikto minimālo platumu 1,8 metri. Krustojumos, ietvju šķērsojumos ar iebrauktuvēm teritorijās ierīkotas ratiņu nobrauktuves ar attiecīgiem slīpumiem un sliekšņu augstumiem.

Nodrošināta arī vides pieejamība vājredzīgajiem un neredzīgajiem gājējiem – ierīkoti brīdinājumi par kustības virziena maiņu, pieturvietu platformu iekāpšanas laukumiem un pandusiem, ietvēs iestrādāta īpaša līnija no Liepājā ražota rievainā bruģakmens.

Krustojumā ar Cukura ielu un pie tirdzniecības centra „K-rauta” saglabāti esošie luksofori, bet pie „Liepājas Metalurga”, Meldru ielas, 14. Novembra bulvāra un Lidostas krustojumā izvietoti jauni.
„Mūsu darbs, veicot rekonstrukciju, virzīts uz kvalitāti,” saka būvdarbu ģenerāluzņēmējs, SIA „Šlokenbeka” valdes loceklis Māris Paiders. Paveiktajiem darbiem un šķembu mastikas asfaltam būs piecu gadu garantija.

Ceļa rekonstrukcijā uzņēmums piesaistījis darbaspēku no Liepājas – šobrīd nodarbināti 42 strādnieki, kā arī apakšuzņēmēji 'Būvmehanizācija", "Tranzīts L", "Oms", "Hidrolats ČL" un citi. Liepājā arī gādāta liela daļa būvmateriālu (šķembas, apmales, bruģakmeņi) un nomāta tehnika.

Uzziņa

Būvniecības līgums ar SIA „Šlokenbeka” par Brīvības ielas rekonstrukciju parakstīts 2010. gada 23. aprīlī;
Projektu izstrādāja SIA "VCI";
Ielas rekonstrukcijas darbi uzsākti 2010. gada maijā;
Brīvības ielas rekonstrukcija notiek posmā no Zemnieku ielas līdz jaunā ostas pievadceļa pieslēgumam pie krustojuma ar dzelzceļu, t.i., 3,9 kilometru garumā;
Projekta īstenošanas termiņš 2010. gada maijs – 2011. gada oktobris;
Finansējums: no Eiropas reģionālās attīstības fonda (ERAF), LR valdības, kā arī Liepājas pašvaldības;
Būvdarbu izmaksu līgumcena Ls 5 107 188 (ar PVN); no šīs naudas 75 procenti (Ls 3 840 070) ERAF un valsts līdzfinansējums; 25 procenti (Ls 1 267 118) Liepājas pašvaldības finansējums.

 (Avots: Liepājas dome)