Ar Liepājas domes sēdes 13.oktobra lēmumu apstiprināti jauni saistošie noteikumi, kā drīkst un kā nedrīkst izmantot Tirdzniecības kanāla un Beberliņu ūdenstilpes ūdeņus.

Ar domes lēmumu apstiprināti saistošie noteikumis "Liepājas pilsētas ūdenstilpes "Beberliņi" akvatorijas ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi", kā arī saistošie noteikumi “Liepājas pilsētas Tirdzniecības kanāla akvatorijas ekspluatācijas (apsaimniekošanas) noteikumi”.

Kā portālam skaidroja domes priekšsēdētāja padomnieces pienākumu izpildītāja Līga Ratniece-Kadeģe, tad jaunie noteikumi “precīzi formulē, kā apsaimniekot ūdenstilpes, ņemot vērā pieaugošo pieprasījumu tās izmantot, piemēram, katamarānu nomai Tirdzniecības kanālā u.c.).

Noteikumos par Beberliņu ūdenstilpes saimniecisko izmantošanu norādīts, ka tās akvatorija un tai piegulošo teritoriju izmantošanai tiek izvirzīti šādi mērķi: saglabāt izcilu peldūdens ūdens kvalitāti; ūdenstilpes Beberliņi akvatorijas un tai piegulošo teritoriju floras un faunas eksistences un daudzveidības nodrošināšana, vienlaikus nodrošinot to pieejamību sabiedrībai; ūdenstilpes Beberliņi akvatorijas un tās piekrastes zonas rekreatīvā potenciāla saglabāšana un palielināšana; ūdenstilpes Beberliņi akvatorijas kā makšķerēšanas vietas potenciāla saglabāšana un palielināšana.

Savukārt Tirdzniecības kanāla akvatorijas ekspluatācijas noteikumos noteikts, ka tā izmantojama rekreācijas un sporta pasākumiem, ūdens transportam, makšķerēšanai un zvejai. Detalizēti izklāstīti arī noteikumi, kas jāievēro, veicot šīs darbības.

Ar noteikumu pilnu tekstu pēc to apstiprināšanas Vides un reģionālās attīstības ministrijā varēs iepazīties domes mājaslapā www.liepaja.lv