Arhitekta G.Vīksnas birojs pēc Liepājas pilsētas pašvaldības pasūtījuma šobrīd strādā pie Līvas kapu kapličas renovācijas projekta. Taču ir daži būtiski ēkas elementi, par kuriem trūkst liecību.

Ēkai jau ir veikta arhitektoniski mākslinieciskā izpēte un šobrīd ir jāpieņem vairāki būtiski lēmumi par projekta risinājumiem.

Līvas, kādreizējo Barenbušas, kapu kapliča ir uzcelta 1896.gadā pēc arhitekta Paula Makša Berči 1894.gadā izstrādāta projekta. Ēku cēla būvuzņēmējs Vilhelms Rīge kā vispārējai lietošanai paredzētu kapliču un arī savas ģimenes apbedījumu vietu. Pats Vilhelms Rīge gan nomira 1894.gadā, tā arī nepieredzējis kapličas uzcelšanu.

Mūsdienās ēka ir pilsētas īpašumā un turpina funkcionēt kā kapliča. Ēkai ir smalki veidotas dekoratīvas sarkano ķieģeļu fasādes, kas vairs nav tehniski apmierinošā stāvoklī. Fasādes ķieģeļi daudzās vietās sāk izdrupt un plaisāt. Fasāžu remonts, šuvju un bojāto ķieģeļu atjaunošana līdztekus jumta mezglu hermetizācijai, pamatu hidroizolācijas atjaunošanai un labiekārtojuma elementu atjaunošanai ir galvenie darbi, ko mēs savā projektā paredzam.

Taču ir daži būtiski ēkas elementi, par kuriem trūkst liecību. Tādēļ lūdzam atsaukties visiem, kam ģimenes foto albūmā varbūt ir kādas senas fotogrāfijas, kurās ir redzami kapličas interjeru skati un arī tuvāka plāna āra skatu detaļas. Mūs interesē tiešām senas fotogrāfijas, jo ir pamats domāt, ka vairākas detaļas ir gājušas zudumā jau ilgu laiku atpakaļ. Vislielākā interese ir par zudušo vitrāžu zīmējumiem ēkas logos, un vēsturisko interjeru it īpaši – metāla kalumu joslu pa izvadīšanas zāles interjera perimetru un abu ailu aizpildījumu pie kāpnēm uz pagrabu.

Būsim pateicīgi par jebkāda rakstura informāciju, kas šī raksta lasītājam šķiet svarīga. Saziņai lietojiet e–pastu gundars@gvbirojs.lv vai tālruni 29252750 – Gundars Vīksna.

Zane Vinķele, arhitekte
Gundars Vīksna, arhitekts