Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centrs (ZIIC) aktīvi sadarbojas ar pirmsskolas izglītības iestādēm Liepājā, lai veidotu mūsdienīgu un iesaistošu mācību procesu. Jau šobrīd pirmsskolām ir pieejamas 4 nodarbības un tām nepieciešamie palīglīdzekļi darbā ar "Bee-bot" robotiem, taču šonedēļ to klāstu papildināja vēl divas nodarbības, informē ZIIC vadītāja Kristīne Pujāte.

Domājot ne tikai par tehnoloģijām, bet arī par metodiku un mācību saturu, kā arī pedagogu apmācību, ZIIC eksperti ir izveidojuši 2 jaunas nodarbības – alfabēts un skaitļi, kā arī universālo grīdiņu, ar kuras palīdzību pedagogi var realizēt savas idejas brīvā formā. Grīdiņa ir virsma, pa kuru pārvietojas robots, veicot noteiktu uzdevumu. Uzdevums sastāv no darbībām jeb komandām: uz priekšu, atpakaļ, pagriezties pa labi, pagriezties pa kreisi.

"Bee-bot" robotu aprites grafiku iestādēs, nogādāšanu uz un no tām, kā arī uzturēšanu darba kārtībā nodrošina ZIIC, iestādēm iepriekš rezervējot robotus un piesakot nodarbību tēmas. Vienlaicīgi nodarbības var notikt 6 iestādēs, pārsvarā vienā vecumposmā izglītības iestādes robotus izmanto 4 dienas pēc kārtas.

Paredzēts, ka nākošā tehnoloģija, kas būs pieejama pirmsskolas izglītības iestādēm, būs "LEGO WeDo 2.0". Tas būs iespējams, tiklīdz varēs atsākties klātienes nodarbības. Pedagogi jau ir apguvuši iemaņas darbā ar šo tehnoloģiju. Tehnoloģiju ieviešanu pirmsskolas izglītības iestādēs finansiāli atbalsta Liepājas pilsētas pašvaldība.