Šonedēļ, 11. martā, Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra (ZIIC) darbinieki uzsāka mācības, lai apgūtu prasmes darbā ar dabaszinātņu datu reģistratoriem "LabDisc", informē ZIIC Izglītības metodiķe Laura Poruka.

Ierīces paredzēts izmantot darbā ar skolēniem dabaszinību nodarbībās un sniegt atbalstu Liepājas izglītības iestāžu skolēniem individuālo pētījumu, ideju un Zinātniski pētniecisko darbu realizācijā.

"LabDisc" datu reģistratori ir ērtas, kompaktas un praktiskas ierīces. Tajos ir iebūvēti dažādi sensori, lai noteiktu tādus parametrus kā ph līmeni, apkārtējās vides temperatūru, mitruma līmeni, sirds ritmu, gaismas stiprumu, skaņas līmeni, UV starojumu u.c. Tos iespējams lietot gan iekštelpās, gan pētniecībā ārpus telpām. Iebūvētais GPS ļauj veikt pētījumus arī pārvietojoties, lai analizētu parametru atšķirības dažādās ģeogrāfiskajās atrašanās vietās.

Strādājot ar šiem reģistratoriem, skolēni varēs apgūt prasmes sensoru lietošanā, mācīties, ko nozīmē sensoru noteiktās vērtības, kāpēc to parametri atšķiras dažādās vidēs, kā arī reģistratorus lieliski var izmantot, lai apgūtu datu analīzi, statistiku un izprastu tādus terminus kā frekvence, mediāna, moda, aritmētiskais vidējais u.c.

Šī bija pirmā no divām mācību reizēm. Šoreiz tiešsaistē tika apgūta datu reģistratoru programmatūras lietošanu, otrajā mācību reizē marta noslēgumā reģistratorus plānots lietot praktiski – laukā, Zirgu salas teritorijā.

Šāda iespēja tiek nodrošināta Eiropas sociālā fonda projekta 8.3.2.2. "Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai" ietvaros.