2020.gada 1.,2 un 3. decembrī Liepājas pilsētas Izglītības pārvaldes ZIIC Dabas māja rīkoja pedagogu profesionālās pilnveides mācības "Hidrobioloģijas laboratorijas un lauku darbu prasmju paaugstināšana bioloģijas un dabaszinību mācību priekšmetos", tādējādi veicinot kompetenču izglītības satura pieeju un ieinteresētību STEM programmu īstenošanā, informē Liepājas Izglītības pārvaldes Zinātnes un izglītības inovāciju centra izglītības metodiķe Laura Poruka.

Šīs bija pirmās mācības, ko ZIIC rīkoja Liepājas bioloģijas un dabaszinību pedagogiem. Iespēja tika piedāvāta Liepājas vispārizglītojošo un privāto mācību iestāžu pedagogiem, kas pasniedz attiecīgos mācību priekšmetus vecuma 4.–9.klases skolēniem. Mācībās piedalījās 12 pedagogi no 12 dažādām Liepājas mācību iestādēm.

Pedagogu profesionālā pilnveide tika realizēta attālinātā formātā, izmantojot konferences rīku "Zoom". Mācībās uzsvars tika likts uz hidrobioloģijas padziļinātu apguvi, laboratorijas un lauku darbu prasmju paaugstināšanu.
 
Mācību satura realizācijai tika piesaistīti divi pieredzējuši, sertificēti Latvijas ūdens bezmugurkaulnieku eksperti – Rīgas Nacionālā Zooloģiskā dārza zoologs, entomologs Arkādijs Poppels un Hidrobioloģijas katedras laborante un praktisko nodarbību veidotāja Diāna Štrausa.

Mācībās tika izmantoti dažādi attālinātā formāta risinājumi – tiešsaistes lekcija, iepriekš filmēts, montēts mācību materiāls, kurā demonstrētas iekārtas, darbība reālā vidē, paraugu analīze mikroskopos, kā arī bioloģijas un dabaszinībās pielietojamas digitālās simulācijas un iespējas translēt tiešsaistē mikroskopā notiekošus procesus, mikropreparātus.  

Pedagogu profesionālās pilnveides mācības finansē Liepājas pilsētas pašvaldība.