Šogad domes izsludinātajā nevalstisko organizāciju (NVO) projektu līdzfinansēšanas konkursā tika iesniegti 37 projekta pieteikumi, no kuriem finansiālu atbalstu guvuši 30 projekti.

Kā portālu informēja sabiedrisko attiecību speciāliste Evita Enģele, Liepājas pilsētas Domes Nevalstisko organizāciju projektu konkursa izvērtēšanas komisija 11 700 LVL latu lielo finansējumu nolēma piešķirt 30 NVO kādas konkrētas aktivitātes veikšanai. Kā galveno iemeslu tam, ka konkursā netika atbalstītas visas 37 organizācijas, eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigita Dreiže min neatbilstību izvirzītajām konkursa prioritātēm, kā arī nepietiekamo projekta kvalitāti.

Tomēr, kā uzsver B. Dreiže, pārējās 30 organizācijas iesniedza ļoti labus un kvalitatīvus projektus ar labām un atbalstāmām idejām. "Šogad konkursam iesniegtos projektus vērtēt bija ļoti grūti, jo mūsu rīcībā bija nepietiekami finansiālie līdzekļi, bet daudzi projekti bija ļoti kvalitatīvi, līdz ar to, projektu tāmi nespējām atbalstīt pilnībā, bet gan tikai piešķirot atbalstu konkrētai aktivitātei. NVO tagad būs jālemj vai ar piešķirto finansējumu tās ir spējīgas realizēt projektu vai vismaz kādu no projekta aktivitātēm”, stāsta B. Dreiže.

Četri no konkursam pieteiktajiem projektiem atbilst vienai no konkursa prioritātēm – tie ir projekti, kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (šīm biedrībām nepieciešams tikai līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei). Šādi projekti ir biedrībām "Mākslas kabatas”, "VANDA”, "Radi Vidi Pats” un Liepājas Diabēta biedrībai.

Šogad projektu konkursā piedalījās arī daudzas jaunas NVO, kuras līdz šim konkursā nebija startējušas, kā, piemēram, nodibinājums "VIA CULTURA” ar projektu "Lekciju un diskusiju cikls Nezināmā Liepāja”, nodibinājuma Fonds "Libavas Filma” Liepājas nodaļa ar projektu "Kultūras produktu pieejamības veicināšana dažādām iedzīvotāju grupām”, biedrība "Krīzes Grūtniecības centrs” ar projektu "Tauriņi vēderā”, u.c.

Liepājas pilsētas Domes (LPD) Nevalstisko organizāciju projektu konkursa izvērtēšanas komisijas sastāvā bija jurists Normunds Vaiteiks, LPD Nevalstisko organizāciju konsultatīvās padomes izvirzītā pārstāve Ināra Kalnarāja, LPD Sociālā dienesta direktores vietniece Santa Altāne un eksperte NVO un sabiedrības integrācijas lietās Brigita Dreiže.

Atgādinām, ka par 2012. gada prioritātēm projektu konkursā tika noteikti projekti, kuri ir cita lielāka projekta sastāvdaļa (līdzfinansējums lielāka finansējuma piesaistei), kā arī īsteno idejas, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

2011. gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursam tika iesniegti 35 projekti, no kuriem 31 guva atbalstu. Arī pagājušā gadā Domes piešķirtais līdzfinansējums sastādīja 11 700 latus.


Liepājas pilsētas Domes Nevalstisko organizāciju 2012.gada projektu konkursa atbalstīto projektu saraksts (Iesniedzēja organizācija, Projekta nosaukums, Pašvaldības piešķirtā summa (Ls))

Biedrība "Mākslas kabatas" – "Radošo darbnīcu cikls "No senatnes uz mūsdienām"    415
Liepājas Diabēta biedrība – "Cukura diabēta kontroles nozīme"    200+670
Biedrība “VANDA" – “Lai saprašanās un cieņa mūs draudzībā vieno!"    250
Biedrība "Radi Vidi Pats" – "Express the Nature"    290
Biedrība “Liepājas Politiski represēto klubs" – "Ar skatu nākotnē!" (turpinājums)    600
Liepājas Pensionāru biedrība – "Ar dziesmu pa dzīvi"    550
Biedrība “Daugavas Vanagi Latvijā" Liepājas nodaļa – Iesaistīt, uzmundrināt, aprūpēt!    310
"Zelta rudens" – "Pensionēto skolotāju dzīves kvalitātes uzlabošana"    400
Biedrība Debašu centrs – "Debašu kustības attīstība – Liepājā 2012."    700
Biedrība NABBA – Vispārējā fiziskā sagatavotība kā līdzeklis jauniešu personības izaugsmē.    400
Bērnu un jauniešu biedrība "Liepājas Jaunie Vanagi" – "Brīvs laiks – lietderīgs laiks!"    700
Septītās dienas Adventistu Liepājas draudze – Pusaudžu kluba "Ceļa meklētāji" Draudzības dienas    285
Biedrība "Old School Skateboard Guys In Liepaja" – Skeitborda sacensību organizēšana Liepājā ar invalīdu ratiņkrēslos un ielas bērnu piedalīšanos    280
Biedrības "JCI Latvia" Liepājas nodaļa – Konference "Uzrāviens 2012"    270
"Krīzes Grūtniecības centrs" Liepājas filiāle, biedrība – "Tauriņi vēderā"    390
Biedrība "Sabiedrības attīstības centrs" – "Mammas piens – vislabākais! Brīvprātīgo zīdīšanas konsultantu apmācība Liepājā"    150
Nedzirdīgo savienības Liepājas reģionālā nodaļa – Zaļā gaisma klusuma pasaulē Liepājā – 2012    510
Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa – "Pilnvērtīgu dzīvi katram"    700
Biedrība "Dižvanagi" – "Suns cilvēkam – ne tikai labākais draugs!"    450
Liepājas daudzbērnu ģimeņu biedrība "Dēkla"    600
Veselības veicināšanas biedrība "Ābolīt’s" – "Veselīgs dzīvesveids sekmēs dzīves kvalitātes uzlabošanos"    80
Nodibinājums "Fonds AGAPE" – "Ģimenes skola"    400
"Biedrība Vienība" – "Karostas Palīdzības māja"    400
Biedrība Cerība. Ticība. Mīlestība – "Liepāja Skan" Muzicēšanas prieka veidošana un attīstīšana bērniem ar garīgo atpalicību    100
Biedrība "Cietokšņa Kopiena" – "Cirka dienas Liepājā- 2012"    200
Biedrība "Karostas glābšanas biedrība" – Karosta atver durvis    500
Nodibinājums "VIA CULTURA" – "Lekciju un diskusiju cikls Nezināmā Liepāja"    300
Liepājas Ebreju draudze    200
Liepājas Krievu Kopiena    250
Nodibinājuma Fonds "Libavas Filma" Liepājas nodaļa – "Kultūras produktu pieejamības veicināšana dažādām iedzīvotāju grupām" 150

Kopā 11 700