Liepājas domes Nevalstisko organizāciju (NVO) projektu izvērtēšanas komisija nolēmusi piešķirt atbalstu 24 NVO projektiem un 18 Veselības veicināšanas projektiem.

Noslēdzoties nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam, kopumā tika iesniegti 33 projektu pieteikumi par kopējo summu 46 723 eiro. Iepazīstoties ar iesniegtajiem projektu pieteikumiem, komisija nolēma atbalstīt 24 projektus par kopējo līdzfinansējuma summu 24 880 eiro, informē domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Līdzfinansējumu saņēmušo NVO saraksts pieejams šeit.

Kopējais 2017.gadā NVO projektu līdzfinansēšanas konkursā paredzētais līdzfinansējuma apjoms ir 30 000 eiro. Lai pilnībā apgūtu visu līdzfinansējumu, komisija nolēma rīkot konkursa 2.kārtu par līdzfinansējuma summu 5 120 eiro.  

NVO konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu, projektu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, kā arī veicināt iedzīvotāju aktivitāti un līdzdalību aktuālu problēmu risināšanā.

Noslēdzoties Veselības veicināšanas projektu konkursam, kopumā tika iesniegti 22 projektu pieteikumi par kopējo summu 12 333,12 eiro. Izvērtējot iesniegtos projektus, komisija nolēma piešķirt atbalstu 18 projektiem par kopējo summu 6 209 eiro. Ņemot vērā, ka konkursa kopējais līdzfinansējuma apmērs 2017.gadā ir 7 000 eiro, komisija nolēma rīkot konkursa 2.kārtu par līdzfinansējuma summu 791.00 eiro un novirzīt šos līdzekļus prioritārai veselības veicināšanas jomai "Mutes veselības veicināšana".

Līdzfinansējumu saņēmušo kandidātu saraksts pieejams šeit.

2017.gada prioritārās veselības veicināšanas jomas ir bērnu un pieaugušo traumatisma profilakses pasākumi (tostarp drošības veicināšana), infekciju slimību profilakse (tostarp higiēnas veicināšana un mutes veselība), kā arī veselības veicināšana darba vietās.

Par līguma slēgšanas nosacījumiem katra organizācija tiks informēta individuāli. Abos projektu konkursos pieteiktie projekti un pasākumi tiks īstenoti 2017.gadā.

Detalizētāku informāciju un konsultācijas par projektu līdzfinansēšanas konkursiem iespējams gūt Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas Vides, veselības un sabiedrības līdzdalības daļā, zvanot pa tālruni 63404747 vai rakstot uz e-pastu: veselība@dome.liepaja.lv.