Kuldīgas novada pašvaldība kopā ar sadarbības partneriem Liepājā un Lietuvā īstenos projektu "Paradigmas maiņa no "tradicionālajām" uz radošajām industrijām".

Projektā tiks veidota izglītības platforma par radošajām industrijām, aģentūru LETA informēja Kuldīgas domē.

Projekta laikā tiks īstenota divu gadu izglītības programma 160 dalībniekiem. Interesenti no mākslas, dizaina, izglītības, uzņēmējdarbības un citām jomām tiks aicināti pieteikties apmācībām un radošajām darbnīcām, bet plašākai sabiedrībai būs pieejamas publiskas lekcijas par radošu domāšanu, kā arī izstādes.

Tāpat plānots modernizēt projektā iesaistīto sadarbības partneru radošo darbnīcu un studiju telpas. Kuldīgas Mākslas un radošajā klasterī tiks izveidota prototipēšanas darbnīca, bet Liepājas radošo industriju klasteris veidos multimediju un tekstila darbnīcas, lai organizētu apmācības šajās radošajās nozarēs.

Dažādas aktivitātes plāno īstenot arī sadarbības partneri Lietuvā. Klaipēdas kultūras komunikāciju centrā uzstādīs informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) aprīkojumu, bet Viļņas Mākslas akadēmijas Nidas mākslas kolonijā paredzēts pilnveidot datortīkla darbību, kā arī uzstādīt konferenču un mācību projektu norisei atbilstošas krēslu un galdu sistēmas.

Kuldīgas novada pašvaldība, kas ir projekta vadošais partneris, parakstījusi sadarbības līgumu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju par finansējuma piešķiršanu projektam. Projekta kopējās izmaksas veido 220 193 eiro, tostarp Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums – 187 164 eiro.

Projekta mērķis ir apvienot četru Latvijas un Lietuvas institūciju un organizāciju kompetenci un resursus radošo industriju nozarē un izveidot izglītības platformu, lai veicinātu darbaspēka zināšanu un prasmju pilnveidi. Ņemot vērā to, ka nākotnē aizvien nozīmīgāka kļūs darba tirgus intelektuālās kapacitātes stiprināšana un tautsaimniecībā ir vērojama tendence tā saukto tradicionālo industriju "migrēšanai" uz radošajām, projekta uzdevums ir veicināt tādu zināšanu un prasmju pilnveidi, kas sekmē radošu domāšanu, menedžmenta un komunikācijas prasmju attīstību, kā arī sniedz praktiskas iemaņas darbā ar multimediju, IKT un prototipēšanas aprīkojumu.

Kā atzina Kuldīgas novada pašvaldība, darbaspēka intelektuālās kapacitātes stiprināšana ir vienots izaicinājums visai programmas teritorijai un viens no svarīgākajiem resursiem reģionālās attīstības veicināšanai.